Brukarrevision i den psykiatriska öppenvården

Vård och omsorg ska utvärderas av de som använder den. Det borde vara en självklarhet. Det är trots
allt den som erhåller en insats som bäst vet hur insatsen fungerar för honom eller henne. Därför är
det av avgörande betydelse att brukarnas synpunkter och erfarenheter tas tillvara – såväl för att
kunna förbättra insatsen som för att ge brukarna reellt inflytande. Brukarrevisionen är utförd med hjälp av ett flertal samarbetspartners däribland Schizofreniförbundets lokaförening IFS Fyrbodal.

Läs revisionen

Inlagd i kategori: