Workshop för patientorganisationer

Hej!

Jag heter Maria Jansson och arbetar på läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim. Då vi bedriver forskning inom området Schizofreni vill vi bjuda in någon från er patientorganisation till en workshop för patientorganisationer för att:

• utbyta erfarenheter som kan användas i den egna patientorganisationen

• inhämta ny kunskap från svenska och internationella patientengagemang

• inspireras till nytänkande

För ytterligare information och anmälan, se bilagd fil.

Vi hoppas på en inspirerande dag med ett deltagande från flera olika patientorganisationer.

Maria Jansson
Clinical Operations Lead

Inlagd i kategori: