Vill du bli intervjuad på engelska?

Vill du berätta på engelska om dina erfarenheter av att ha en psykossjukdom eller vara anhörig?

Den europeiska organisationen EUFAMI och forskningsprojektet FAMILY (www.family-project.eu) söker personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa samt anhöriga.

FAMILY-projektet är inriktat på ärftlighet vid psykisk ohälsa, och söker nu personer att intervjua.

Intervjuerna sker digitalt, på engelska, och tar mellan 1 och 1,5 timmar att genomföra.

Om du vill delta, kontakta Schizofreniförbundets ordförande Åsa Konradsson Geuken genom att klicka här.

Inlagd i kategori: