Vill du berätta om polisens bemötande?

Forskare vid Linnéuniversitet har inlett en studie som ska ge mer kunskap om hur personer som drabbas av psykisk ohälsa upplever akuta ingripanden av polisen. Forskarna vill intervjua personer som har erfarenhet av att möta polis och vårdpersonal i samband med en bedömning inför eventuell psykiatrisk tvångsvård. Om du är intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter, kontakta Ragnar Eneström, som är studieansvarig, på e-post: ragnar.enestrom@rkh.se

 

Inlagd i kategori: