Valberedningen

Under oktober 2021 hålls kongressen, Schizofreniförbundets högsta beslutande organ. Hur vill vi att styrelsen 2021 till 2023 ska se ut? Maila dina förslag till valberedningen@schizofreniforbundet.se eller skicka dem med vanlig post till

Valberedningen

Schizofreniförbundet

Hantverkargatan 3G

112 21 StockholmUlla Elfving Ekström

Sammankallande

Skicka E-post

Birgitta Andersson

Skicka E-post

Lilian Hagalin

Skicka E-post

Peter Johansson

Skicka E-post