Styrelsen

Schizofreniförbundets styrelse besitter en unik kompetens kring schizofreni. Kompetensen kommer ur lång erfarenhet som forskare, egenerfarna, anhöriga eller från den psykiatriska vården. Enligt Schizofreniförbundets stadgar skall minst hälften av förbundsstyrelsen bestå av anhöriga eller personer med egenerfarenhet av att leva med psykossjukdom.

Margaretha Herthelius

Margaretha Herthelius

Ordförande

Som pedagog och beteendevetare har jag hela mitt yrkesliv arbetat med människor. Jag har arbetat som lärare och grundskolerektor på samtliga stadier framför allt i så kallade utanförskapsområden. Som landstingspolitiker på 80-och 90-talet har jag haft presidieuppdrag inom LSS-området. F.n. har jag uppdrag som nämndeman i hovrätt och övervakningsnämnd. Jag är även engagerad inom Svenska kyrkan som förtroendevald på samtliga nivåer. Men framför allt har jag varit anhörig och därför vill jag nu som förbundsordförande samla alla goda krafter för att förbättra livsvillkoren för den som insjuknat i schizofreni och dennes anhöriga/närstående.

Maila Margaretha

Lennart Lundin

Lennart Lundin

1e Vice Ordförande

Leg psykolog och specialist i klinisk psykologi. Jag har arbetat inom psykiatri och speciellt med personer med schizofrenisjukdom både som terapeut, chef och forskare. Jag var med och startade Schizofreniförbundet i Sverige för ca 40 år sedan. Suttit med i diverse statliga utredningar och utvecklingsprojekt. Mitt fokus har varit att stödja och synliggöra hela (i alla aspekter) personen som drabbats av allvarlig psykisk sjukdom och hans/hennes nätverk.

Maila Lennart

Eila Ulf

Eila Ulf

2e Vice Ordförande

Leg.sjuksköterska specialist psykiatri Har sedan 1987 varit anställd med olika befattningar och uppdrag inom olika psykiatriverksamheter i Landstinget/ Regionen Sörmland och inom kommunernas Socialpsykiatri. Styrelseledamot i NSPH Sörmland. Ordförande IFSAP Nyköpingsregionen. Egen anhörigerfarenhet som har betydelse för påverkan av ökat inflytande och delaktighet i vården och omsorgen för anhöriga och personer med psykossjukdom.

Maila Eila

Åsa Konradsson Geuken

Åsa Konradsson Geuken

Ordinarie ledamot och Kassör

Jag är lillasyster till Mats som drabbades av schizofreni för drygt 32 år sedan. Sjukdomen har orsakat sorg men den har också givit mig en enorm drivkraft. Jag arbetar som universitetslärare och forskare vid Uppsala Universitet. Jag är docent i farmakologi med fokus på schizofreni. Jag vill bidra med kunskap om vad det innebär att leva med en psykisk sjukdom och hur det är att vara närstående främst genom  föreläsningar med fokus på  fakta om schizofreni, livskvalitet och behandling. Dessutom vill jag uppmärksamma villkoren för den pågående forskningen som syftar till att förbättra livssituationen för människor som lider av psykossjukdom och/eller annan svårare mental funktionsnedsättning.

Maila Åsa

Maria Nyström Agback

Maria Nyström Agback

Ordinarie ledamot och förbundsjurist

Jag är styrelseledamot i Schizofreniförbundet och ger även medlemmar råd som jurist. Har själv ingen erfarenhet av sjukdomen, men jag har tidigare arbetat med psykiatrifrågor på Socialstyrelsen, SKR och Region Stockholm. Jag jobbar för att människor ska få den vård och det stöd de har rätt till!

Maila Maria

Lars Alfredsson

Lars Alfredsson

Ordinarie ledamot

Lars Alfredsson psykiatriker och psykiatriinriktad verksamhetsutvecklare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Lars är en entusiastisk förespråkare för peer support, att låta personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa arbeta som professionella stödpersoner inom psykiatrin.

Maila Lars

Jonas Eberhard

Jonas Eberhard

Ordinarie ledamot

Jag är psykiater och har arbetat med schizofrenivård och forskning om schizofreni i ca 40 år - både i den psykiatriska vården och med utveckling av nya läkemedel. Att värna om gruppen av individer med allvarlig psykisk sjukdom är en central uppgift för sjukvården. Ett område som jag särskilt engagerat mig i det senaste decenniet är att försöka göra något åt den dåliga kroppsliga hälsan och höga dödligheten i gruppen, bl. a. genom att arbeta förebyggande för sundare livsföring och levnadsvanor.

Maila Jonas

Beatrice Thorsell

Beatrice Thorsell

Ordinarie ledamot

Jag har gått två terminer på receptarieprogrammet men drabbades av en psykos och blev tvungen att avbryta mina studier 1998. Jag gick med erfarenhetsgruppem och kom med förbundsstyrelsen 2011. Idag är jag förtidspensionerad och ägnar min tid åt Schizofreniförbundet och umgås med mina vänner.

Maila Beatrice

Johanna Sandström

Johanna Sandström

Ordinarie ledamot

Jag är medlem och engagerad i Schizofreniförbundet eftersom jag har en syster som är sjuk sedan dryga 20 år tillbaka. Jag anser att vård och omsorg samt kunskap och förståelse för denna sjukdomsgrupp är bristfällig och samhället behöver mer kunskap om vad sjukdomen innebär samtidigt som våra medmänniskor i denna patientgrupp behöver stöd i kampen för ett gott liv. Jag innehar fil. Kand. i mediestudier från Högskolan i Skövde och har även projektledarutbildning från Berghs School of Communication i Stockholm och har arbetat mycket inom reklam och event tidigare. Sedan fem år tillbaka är jag anställd på IFS i Göteborg där jag på heltid kan arbeta med kampen att påverka sjukvård, politik och samhälle i dessa viktiga frågor.

Maila Johanna

Kristoffer Järbel

Kristoffer Järbel

Ordinarie ledamot

Kristoffer Järbel har lång erfarenhet av arbete i Schizofreniförbundet. Innan Kristoffer blev invald i styrelsen var han aktiv i förbundets erfarenhetsgrupp och utöver arbetet i förbundsstyrelsen är Kristoffer ordinarie ledamot i IFS Lundabygden/Österlen. Utöver sitt engagemang i Schizofreniförbundet har Kristoffer även var engagerad i Personligt Ombud Skåne.

Maila Kristoffer

Britt-Inger Ljungberg Willing

Britt-Inger Ljungberg Willing

Ersättare

Född och uppvuxen i Strömsbruk i Hälsingland. Är utbildad kemist med spetskompetens inom smak och lukt. Bor fortfarande kvar i Strömsbruk, där jag lever med min man och våra fyra barn. Två av våra barn har psykisk problematik och en av våra söner har diagnostiserats med Schizofreni. När sonen blev diagnostiserad så började jag intressera mig för Schizofreniföreningen i Hälsingland, gick vidare till Schizofreniföreningen i Gävleborgsdistriktet och sitter nu även som suppleant i Schizofreniförbundets styrelse.

Maila Britt-Inger

Umuzhat Zurkhaeva

Umuzhat Zurkhaeva

Ersättare

Jag är Leg. Sjuksköterska inom socialpsykiatri. Ordförande VIP-Västmanland och Styrelsemedlem Funktionsrätt Västmanland och har magisterexamen inom ledarskap. Jag vill via Schizofreniförbundet arbeta för att sprida kunskap om förbundets målgrupp för att minska stigmatiseringen och nå ut till anhöriga, närstående och själverfarna som känner sig ensamma i sin situation.

Maila Umuzhat


Senast uppdaterad 18 maj 2021