Prospect

- Se framåt

 

Den genomgående filosofin bakom Prospects övningsprogram är att bryta en ond cirkel av social isolering, begränsning och diskriminering och därmed göra det möjligt för deltagarna att hitta sin egen väg mot återhämtning och delaktighet i samhället.

 

Prospect har tre målgrupper:

  • Själverfarna
  • Anhöriga
  • Personal 

Schizofreniförbundet har utbildat ledare i alla programmen. Prospect är ett träningsprogram som hjälper dig att hantera rollen som förälder, syskon, äldre släkting eller professionell i mötet med en person som har psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Prospect är ett studiematerial för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, anhöriga och profession, som bygger på de berördas egna erfarenheter och kunskaper. Bakom projektet står European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, EUFAMI. EUFAMI består av 33 organisationer inom psykiatriområdet i 31 länder. Syftet är att vidga perspektiv, främja återhämtning och delaktighet samt bidra till ett bättre liv. Inom Prospect har vi 7 olika program att arbeta med:

  • Familj och vänner
  • Prospect Plus, Skuld och Skam
  • Själverfarna
  • Syskon
  • Åldrande föräldrar
  • Ett Självständigt Liv, ESL
  • Personal inom vård och omsorg

 

Vill du veta mer? Maila: prospect@schizofreniforbundet.se

Per Thorell

Eila Ulf

Ulla Ekström Elfving

Kent Blomnell


Senast uppdaterad 16 april 2021


Prospects övningsprogram

 

 

 

 

Familj och vänner

Programmet vill ge anhöriga redskap för att bättre hantera en många gånger svår och frustrerande situation. Egna behov ställs i fokus. 

 

 

 

 

Själverfarna 

Programmet fokuserar på återhämtning och delaktighet i samhället för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.

 

 

 

 

Syskon

En speciell version av Familj och vänner vänder sig till syskon till personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Här behandlas frågor och problem som denna grupp ofta ställs inför. 

 

 

 

 

Åldrande föräldrar

Programmet vänder sig till äldre föräldrar som tar vårdansvar för psykiskt sjuka vuxna vuxna barn en "gömd" och "glömd" grupp. Huvudfrågan är hur deltagarna förbereder sig inför den dag då de inte längre orkar eller finns med?

 

 

 

 

Personal inom vård och omsorg 

Programmet handlar om hur personal genom att inge hopp och förändra sitt sätt att arbeta kan bidra till själverfarnas återhämtning och delaktighet i samhället- med de anhöriga som en viktig resurs.

Ögon. Beskuren V2jpg

Stöd oss!

Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet som granskas av Svensk Insamlingskontroll. Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen.
Ge en minnesgåva Ge en gåva