Erfarenhetsgruppen

"Inget om oss, utan oss"

 

Erfarenhetsgruppen är en helt oundgänglig del av Schizofreniförbundets verksamhet. Erfarenhetsruppen består av tio personer med egen erfarenhet av att leva med schizofreni eller annan allvarlig psykossjukdom. De finns repressenterade i Schizofreniförbundets styrelse och inga beslut fattas utan att dem.

 

 

Behöver du erfarenhetsgruppens kunskap? Maila office@schizofreniforbundet.se


Senast uppdaterad 01 december 2020