Ventenskapsradion Nyheter: “Risken att dö i covid-19 ökar vid psykiatriska diagnoser”

Människor med psykiatrisk diagnos löper ökad risk att dö i COVID

Människor med psykiatriska diagnoser löper ungefär 40 procents ökad risk att dö i covid-19, enligt en forskningssammanställning i Jama Psychiatry.

Störst är risken att dö för de med allvarliga psykiatriska diagnoser, som schizofreni och bipolaritet, en nästan 70 procents ökad risk.

Vad det här beror på vet man inte, man vet inte om det är så att de med psykisk sjukdom smittas lättare för att de till exempel har mycket fler vårdkontakter eller om de blir sjukare när de väl blir smittade.

 

https://sverigesradio.se/artikel/manniskor-med-psykiatrisk-diagnos-loper-okad-risk-att-do-i-covid

Inlagd i kategori: