Var med i en digital fokusgrupp om bemötande

På psykologiska institutionen vid Lunds universitet bedrivs just nu ett forskningsprojekt där man vill undersöka bemötandebrister inom vuxenpsykiatrin. Inom projektet har man tidigare undersökt hur vanligt det är att vårdpersonal ser och/eller själva deltar i bristande bemötande. Man har också granskat anmälningar som inkommit till IVO från patienter och anhöriga.

Nu vill man studera bemötandebrister utifrån patienters perspektiv.

För att göra detta söker man representanter från patient- och anhörigorganisationer, som kan delta i en digital gruppdiskussion på max 2 timmar under februari eller mars månad.

Om du är intresserad kan du fylla i en enkät via denna länk:

https://survey.mailing.lu.se/Survey/51638

För att få mer information om studien och anmäla intresse för att medverka kan du även kontakta:

Maja Magnusson Skog (ma5531ma-s@student.lu.se) eller Ellen Gustafsson Lindh (el7486li-s@student.lu.se).

Om ni har mer generella frågor om projektet, kontakta projektledare Martin Wolgast (Martin.Wolgast@psy.lu.se).

 

Inlagd i kategori: