Utlysningar 2021 Schizofrenifonden

”Motion och rörelse”

Schizofrenifonden utannonserar en riktad utlysning till våra medlemmar och/eller lokalföreningar som vi valt att kalla: Motion och rörelse. Rörelse och träning har betydande positiva effekter på både psykiskt- och fysiskt välmående och kan med detta vara till stor hjälp för att öka livskvaliteten hos människor. Vi ser att denna utlysning kan röra sig om det egna utförandet men också till exempel att initiera promenadgrupper eller inköp av träningsutrustning. Rörelse, motion och träning kan vara av de mest skilda slag, bara fantasien sätter gränserna.

”Stöd till kompetensutveckling från Schizofrenifonden”

Bidrag till kompetensutveckling kan tex gälla etisk ansökan, språkgranskning av manuskript/avhandling, publikationskostnader eller deltagande i kurs.

• Beskriv vilken typ av kompetensutveckling ansökan gäller.

• Bidraget får inte användas för annat än det som angivits i ansökan. Om bidraget ej kan nyttjas skall det återbetalas till Schizofrenifonden.

• Det är endast tillåtet att registrera en ansökan per person och ansökningsperiod.

Behörig att söka är antagen doktorand eller postdok vid Svenska universitet och högskolor som fördjupar sig inom schizofreni eller liknande psykossjukdomar.

Kompetensutvecklings anslag

Rörelse och motion anslag

Inlagd i kategori: