Tillsammans för psykisk hälsa

Ing-Marie Wieselgren verkade under hela sitt yrkesliv för psykisk hälsa och var sedan 2007
Sveriges Kommuner och Regioners nationella samordnare för psykisk hälsa. Nu är det upp till
oss att med gemensamma krafter ta vid efter Ing-Marie.

Den 15 november samlas olika aktörer som på olika sätt arbetar för psykisk hälsa för att
tillsammans manifestera vad vi står för och hur vi utifrån våra olika arenor kommer fortsätta
att kämpa vidare. Tillsammans ger vi varandra hopp, kraft och mod i Ing-Maries anda och
visar att det går att göra förändring, ett litet steg i taget.

Välkommen!

Se hela inbjudan i PDF – Klicka här!

Inlagd i kategori: