Till NSPH:s styrelse och medlemsorganisationer!

Som flera av er vet har vi på NSPH fått i uppdrag av Socialstyrelsen att samla in patienters, anhörigas och närståendes erfarenheter av psykiatrins tvångsvård och tvångsåtgärder. Första steget är att samla in information via enkäter och därefter ska vi göra både djupintervjuer och bjuda in till fokusgrupper.

\

Som flera av er vet har vi på NSPH fått i uppdrag av Socialstyrelsen att samla in patienters, anhörigas och närståendes erfarenheter av psykiatrins tvångsvård och tvångsåtgärder. Första steget är att samla in information via enkäter och därefter ska vi göra både djupintervjuer och bjuda in till fokusgrupper.

Hjälp oss gärna att sprida den här informationen bland era lokalföreningar, medlemmar och på olika platser där ni tror att det kan finnas personer med erfarenhet av tvångsvård?

Vi har tagit fram två informationsblad (se bif). Ett som lämpar sig mer för att sättas på anslagstavlor och ett med lite mer beskrivande text som man kan sprida elektroniskt eller skriva ut och lägga i väntrum, på avdelningar, ge till besökande eller till patienter vid utskrivning.

I båda infobladen finns länkar och QR-koder så att man enkelt kan ta sig till platsen på vår hemsida där enkäterna finns (och där man även kan ladda ner infobladen om man tappat bort pdf-filerna): https://nsph.se/enkat2022/

Om ni får höra att något inte verkar fungera med någon av enkäterna får ni jättegärna vidarebefordra den informationen till oss.

Länk till Inbjudan enkäter A4 >>

Länk till Affisch enkäter A4 >>

Inlagd i kategori: