Till Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

De nationella kvalitetsregistren är viktiga instrument för att kvalitetssäkra den psykiatriska vården. För att kunna styra rätt i dessa komplexa system och att skapa lärande vårdsystem måste det finnas oberoende data.

Det är mycket belysande att det Danska psykiatriinitiativet pekar ut behovet av korrekta utfallsmått som en central framgångsfaktor.
Rätt utformade kan de också utgöra ett stöd i behandlingen av den enskilde patienten…

Läs hela i PDF – Klicka här!

Inlagd i kategori: