Temavecka om psykisk ohälsa i Dalarna

“Det första som händer när man blir psykiskt sjuk är att man glömmer bort att ta hand om sig själv”

Det säger Lars Rehn från Rättvik, som vill att man gör en förstudie kring att starta ett fontänhus i Rättvik. I nuläget finns ett fontänhus i Dalarna, i Falun.

— För att göra en förstudie om att kunna starta en likadan verksamhet i Rättvik behöver vi samarbeta med befintliga föreningar som till exempel IFS Dalarna som lyder under Schizofreniförbundet, lokalföreningarna som i Dalarna lyder under Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Riksförbundet Balans och även kyrkan för att få reda på om intresse finns för att stötta oss i detta, säger Lars.

Läs hela artikeln här.

Inlagd i kategori: