Studiecirklar

Schizofreniförbundet anordnar studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Cirklarna genomförs i våra lokala föreningar. Hos oss kan du gå studiecirklar i ämnen som rör schizofreni och liknande psykoser.

Studiecirklarna är grunden för Schizofreniförbundets samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Till vänster i menyn hittar du våra studiecirklar.