STÖD OSS

Schizofrenifonden

Plusgiro 900727-9
Bankgiro 900-7279
Swish 123 900 72 79
Månadsgivare >>

Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet, den förvaltas av styrelsen. Hela verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen.

Insatser som kan komma i fråga för utdelning av bidrag är forskning kring schizofreni och andra psykossjukdomar eller projekt av olika slag som stämmer överens med fondens ändamål.

Schizofrenifondens stadgar, ladda ner här

Reseanslag, ladda ner här