Stockholmsnätverk har konferens 30 maj

Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Ohälsa, har sin vårkonferens den 30 maj i studieförbundet SENSUS lokaler på Medborgarplatsen 4. Alla med koppling till någon verksamhet som gynnar intressegruppen anhöriga till personer med psykisk ohälsa är välkomna att ingå i nätverket. För mer information klicka här.

 

 

Inlagd i kategori: