StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020!

StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020!

Priset ”Årets Patientföreträdare” delas ut av FOKUS Patient®, en mötesplats på nätet för patientföreningar.

Projektet StigmaWatch som drivs av Intresseföreningen för schizofreni (IFS) i Göteborg och som arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier, fick en hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020.

StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020!

 

Priset ”Årets Patientföreträdare” delas ut av FOKUS Patient®, en mötesplats på nätet för patientföreningar.

Projektet StigmaWatch som drivs av Intresseföreningen för schizofreni (IFS) i Göteborg och som arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier, fick en hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020 med motiveringen:

”Människor med psykisk sjukdom blir ofta stigmatiserade genom oriktiga benämningar och okunskap kring psykisk ohälsa. I projektet StigmaWatch har man tagit ett nytt grepp kring detta och arbetar för en korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier.

Genom att granska och uppmärksamma såväl medier som andra aktörer på hur de uttrycker sig och medverka till ökad medvetenhet kring psykiska sjukdomar, kommer till och med Svensk ordbok att få ändra sin beskrivning av schizofreni.

Kriterierna för FOKUS Patient® utmärkelse ”Årets patientföreträdare”, att synas i aktiviteter som ger publicitet, skapar förändring och bildar opinion samt uppmärksammar sitt arbete som patienträttigheter, ger StigmaWatch – IFS i Göteborg, en tredjeplats.”

Projektet StigmaWatch som drivs av Intresseföreningen för schizofreni (IFS) i Göteborg och som arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier, är nominerat till Årets Patientföreträdare 2020.

Priset delas ut av Fokus patient, en mötesplats på nätet för patientföreningar. Sex föreningar är nominerade av landets 3000 olika organisationer. Vem som tilldelas priset offentliggörs fredagen den 16:e april.

StigmaWatch-arbetet

Projektet går ut på att StigmaWatchers över hela landet rapporterar till projektkontoret, om de upptäcker felaktig och stigmatiserande medierapportering om schizofreni eller felaktig användning av ord som ”psykotisk” och ”schizofren”.

Tidningen eller TV-kanalen i fråga kontaktas av projektkontoret, och blir i vänliga ordalag tillsagda att man uttryckt sig på ett felaktigt sätt. De blir upplysta om att tvivelaktiga och ansvarslösa användningar av ett ord som ”schizofren” i själva verket är stötande för människor som lider av den mycket allvarliga sjukdom som schizofreni är.

Faktum är att sådan rapportering kan öka dessa personers lidande. StigmaWatch-projektet erbjuder sedan den aktuella tidningen eller TV-kanalen en uppdatering på vad psykos och schizofreni är.

Inlagd i kategori: