Stigma watch mot diskrimininering

“En diagnos, inte ett vedertaget uttryck”

”Partykungen, e-handelsföretaget som gillar att skoja och vara lite fyndiga, har tagit ett av sina skämt lite för långt. Det tyckte i alla fall IFS, Intresseföreningen för schizofreni, i Göteborg som anmälde företaget till Reklamombudsmannen.”, skriver Izabella Bielecka i Ehandel.se””

””Partykungen, e-handelsföretaget som gillar att skoja och vara lite fyndiga, har tagit ett av sina skämt lite för långt. Det tyckte i alla fall IFS, Intresseföreningen för schizofreni, i Göteborg som anmälde företaget till Reklamombudsmannen.

Det som man har reagerat på är en t-shirt med trycket “Förr var jag schizofren men nu mår vi bra!”, och med produktbeskrivningen “Vad skönt att höra! Hur många tröjor behöver ni? En eller två?”

Detta är att förlöjliga och göra sig lustig över sjukdomen. IFS har startat ett projekt som heter StigmaWatch som bland annat syftar till att verka för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier, skriver organisationen i sin anmälan till RO.

IFS vänder sig starkt mot att ordet schizofreni används på detta sätt. Schizofreni be­tyder inte personlighetsklyvning. Schizo­freni är en sjukdom som utmärks av allvarliga psykossymtom, stora funk­tionsnedsättningar och ett ofta livslångt lidande. Det finns idag cirka 30 000–35 000 personer i Sverige som är direkt drabbade. Schizofreni är en diagnos, inte ett vedertaget uttryck.

Partykungen fick chans till att yttra sig men har valt att inte göra det, och produkten finns fortfarande kvar på sajten.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd konstaterar att produkten är diskriminerande i fråga om funktionsnedsätt­ning, och fäller e-handlaren.

Reklamen antyder att personer med schizo­freni har multipla personligheter, vilket enligt anmälaren är en felaktig föreställning om schizofreni.

Nämnden finner där med att reklamen bidrar till spridningen av en nedvärderande föreställning om sjukdomen som kan leda till stig­matisering av personer med schizofreni. Reklamen är därför diskriminerande ifråga om funktionsnedsättning och strider därmed mot artikel 2 första stycket i ICC:s regler, skriver Izabella Bielecka i Ehandel.se””

Inlagd i kategori: