Stadgar

humlaLadda ner våra stadgar >>

Våren 2011 antog kongressen nya reviderade stadgar, som gäller för hela förbundet. Föreningar och distrikt ska anta dessa nya stadgar gällande vissa paragrafer, som är beroende av lokala förhållanden. Det gäller namn och omfattning. 

Stadgarna för distrikt finns i paragraferna 17 – 28. I inledningen till § 17 finns en rad för att fylla i namnet t ex Gävleborgsdistriktet. § 18 beskriver den organisatoriska omfattningen ett (eller flera) landstingsområden tex Landstinget Gävleborg. ”Säte”.

Stadgarna för förening är paragraferna 29 – 38. I inledningen till § 29 finns rader för föreningens namn. (Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniföreningen). § 30 beskriver den organisatoriska omfattningen en eller flera kommuner. Med ”säte” menas den ort där föreningen är registrerad hos skatteverket.