Sök pengar för kropp och själ!

Medlemmar och lokalföreningar i Schizofreniförbundet kan nu söka pengar för att ta hand om kropp och själ.

Schizofrenifonden gör en riktad utlysning till våra medlemmar och/eller lokalföreningar som vi  kallar ”Kropp och själ”. Denna utlysning är tänkt att ge möjlighet till att ta hand om sig själv bättre, både till kropp och själ och på så sätt skapa välmående och en bättre hälsa. Små pauser i vardagen ger positiva effekter på både psykiskt- och fysiskt välmående, och kan öka livskvaliteten.

Det kan t.ex. vara pengar för att komma i gång med någon fysisk aktivitet, unna sig en fotvårdsbehandling eller gå på en konsert mm. Att ta hand om ”Kropp och själ” kan vara av de mest skilda slag. Bara fantasin sätter gränserna.

Vem kan söka?

Schizofreniförbundets enskilda medlemmar och lokalföreningar kan söka maximalt 3 000 SEK. Personer och föreningar som tidigare fått medel för ”Rörelse och motion” eller ”Guldkant
på tillvaron” kommer inte att kunna beviljas stipendium för just denna riktade utlysning.

Hur mycket kan man söka?

Totalt utbetalas upp till 15 stipendium á 3000 SEK (först till kvarn).

När kan man söka?

Ansökningsperioden är 1 juli 2023-1 april 2024.

Bidrag från Kropp och själ kan användas till och med 2024-12-31.

Hur ansöker man?

Skriv ett dokument med följande:

• Kontaktperson/ansvarig för den som ansökan avser.
• Sökt bidragsbelopp.
• Motivering och syfte med aktiviteten/projektet.
• Kopplingen mellan ansökan och Schizofrenifondens syfte.
• Planering och utförande.
• Utbetalningssätt för det bidrag som kan komma att beviljas.
• Försäkran/förbindelse att lämna Schizofreniförbundet redovisning att det bidrag som kan
komma att beviljas har använts för sökt ändamål. En berättelse om hur bidraget använts skall
skickas in, denna ska vara anpassad för Schizofreniförbundets medlemstidning Empati och/eller
Schizofrenifondens nyhetsbrev.

Gör en pdf-fil av dokumentet och mejla filen till: office@schizofreniforbundet.se

Skriv “Kropp och själ” i ämnesraden för mejlet.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Hur får man reda på om man fått sökta pengar?

Beslut om tilldelning fattas löpande av Schizofrenifondens fondgrupp. Samtliga sökande meddelas via e-post.

Inlagd i kategori: ,