Stöd oss!

Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet som granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen.

ögon-beskuren-v2jpg

Stöd oss!

Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet som granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen.

Utan rätt behandling riskerar unga med svår psykisk sjukdom att dö

Av Maria Nyström | februari 16, 2024

Vi har funnit flera oroande tecken på att diagnostik och behandling av ungdomar som lider av svår psykisk sjukdom inte sker på bästa sätt. Det riskerar att orsaka onödigt lidande och död, skriver Åsa Konradsson-Geuken och Lennart Lundin, Schizofreniförbundet tillsammans med andra forskare och läkare i en debattartikel i Altinget. Läs artikeln här.

Vill du bli intervjuad på engelska?

Av Maria Nyström | februari 12, 2024

Vill du berätta på engelska om dina erfarenheter av att ha en psykossjukdom eller vara anhörig? Den europeiska organisationen EUFAMI och forskningsprojektet FAMILY (www.family-project.eu) söker personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa samt anhöriga. FAMILY-projektet är inriktat på ärftlighet vid psykisk ohälsa, och söker nu personer att intervjua. Intervjuerna sker digitalt, på engelska, och tar … Läs mer

Syns funkiskonsten? en lägesrapport

Av Maria Nyström | februari 9, 2024

Föreningen Funkibator har undersökt hur svenska kommuner och regioner arbetar med funkiskonst i det offentliga rummet. Det vill säga konst som visar personer med funktionsnedsättningar eller tematik relaterad till detta. Undersökningen visar att det finns ytterst få exempel på offentlig konst som gestaltar funktionsnedsättningar i Sverige idag, och att vissa grupper av människor därmed nästan … Läs mer

Var med i en digital fokusgrupp om bemötande

Av Maria Nyström | februari 8, 2024

På psykologiska institutionen vid Lunds universitet bedrivs just nu ett forskningsprojekt där man vill undersöka bemötandebrister inom vuxenpsykiatrin. Inom projektet har man tidigare undersökt hur vanligt det är att vårdpersonal ser och/eller själva deltar i bristande bemötande. Man har också granskat anmälningar som inkommit till IVO från patienter och anhöriga. Nu vill man studera bemötandebrister … Läs mer

C/O Margareta Gustavi

Kurirgatan 1

254 53 Helsingborg

Mail: margaretagustavi@outlook.com

tel: 070- 170 64 23