SBU ska ta fram kunskap för att minska tvånget i vården

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i uppdrag att sammanställa kunskap om alternativ till tvångsåtgärder i psykiatrisk tvångsvård.  Syftet är att minska antalet tvångsåtgärder för de som vårdas i psykiatrisk tvångsvård.

– Det här uppdraget är ett led i regeringens arbete med att skapa förutsättningar för en god vård, en stärkt rättssäkerhet och en ökad trygghet i vården för personer som vårdas med stöd av tvångslagstiftning, säger socialminister Jakob Forssmed.

Inlagd i kategori: