Under 2019 genomförde Schizofreniförbundet, projektet Bättre Psykosvård ett rundabordssamtal i Malmö och ett i Stockholm, läs rapporten under länken nedan.

Rapport Malmö och Stockholm >>