Remissvar: Idéburen välfärd

Funktionsrätt Sverige ser positivt på utredningens ambition att öka möjligheterna för idéburna aktörer att delta i utförandet av offentligt finansierade välfärdstjänster.

Inlagd i kategori: