Avgivet remissvar angående “En ny socialtjänstlag” SOU 2020:47

Framförallt vill vi med vårt remissyttrande lyfta behovet av en högre politisk ambitionsnivå än vad direktiven medger. En långsiktigt hållbar samhällsutveckling förutsätter ett starkare skydd för den enskilde som hamnat i nöd. En hållbar socialtjänst förutsätter en politisk ambitionshöjning.

Läs svaret här

Inlagd i kategori: