Rätten till jämlik vård

Som ni vet är rätten till jämlik vård en av Funktionsrätt Sveriges budskap inför valet i höst.

Som ni vet är rätten till jämlik vård en av Funktionsrätt Sveriges budskap inför valet i höst.

Idag skriver vi debatt tillsammans med en lång rad aktörer, bland andra Vårdförbundet och Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin, i Dagens Medicin om detta. I artikeln föreslår vi bland annat att årliga hälsoundersökningar behöver erbjudas personer med funktionsnedsättning.

Läs och dela i era egna kanaler, så driver vi tillsammans denna viktiga fråga ända in i kaklet!

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/sakerstall-jamlik-halsa-for-personer-med-funktionsnedsattning/

Inlagd i kategori: