Psykologjouren 8-21

Kostnadsfritt stöd till barn och unga 

Till följd av Coronavirussets spridning stänger nu skolor och andra mötesplatser ner. Detta försvårar vardagen för redan utsatta grupper som t ex familjer där psykisk sjukdom föreligger.

Skolan har många gånger varit en fristad och vila för barn och ungdomar med psykisk ohälsa i sin närhet. Där har de fått stabilitet i tillvaron och kontakt med vuxna som vill dem väl.

För många barn väntar därför en både långtråkig och t.o.m skrämmande isolering från det friska, välfungerande i skolan och bland vänner. Situationen kan bli mycket svår för dessa utsatta barn då man ibland tvingas tillbringa hela dagarna i närheten av en psykisk sjuk förälder vars sjukdom kan förvärras av rädslorna och osäkerheten som Coronapandemin medför.

Många både friska och sjuka är i dagsläget extra oroliga över sig själva och sin hälsa, över andra anhöriga, över världen, över sin ekonomi, över hur allt egentligen ska gå.

Vi på Källan/Schizofreniförbundet är väl medvetna om dessa svårigheter och utmaningar som de barn och tonåringar som har psykisk sjukdom i sina familjer riskeras att nu drabbas av. Vi har sedan tidigare god kunskap och erfarenhet av dessa utsatta familjer. Därför erbjuder vi att ge kostnadsfri och snabb rådgivning och stöd mellan 08:00 och 21:00 vardagar kring frågor och problem som dessa familjer drabbas av. Alla i familjer med psykisk sjukdom, både barn, tonåringar och föräldrar är därför välkomna att ringa och/eller chatta med oss som är psykologer och specialpedagoger.

Vi kan frågeställningen kring familjer med psykisk ohälsa och förstår därför att dessa familjer behöver extra stöd i dagsläget då Coronasituationen medför nya problem i den redan svåra situationen som föreligger i dessa familjer.

Hör av Er

Leg Psykolog
Peter Wettainen
Källan / Schizofreniförbundet
Tel 073 203 04 20
mail: wettainen@yahoo.com