Stödlinje 08-580 000 34

Att själv drabbas av schizofreni eller annan allvarlig psykisk sjukdom eller att vara närstående till någon som drabbats är ofta en kris som väcker många frågor. Vart ska jag vända mig för att få stöd? Hur ska jag bemöta min sjuka anhöriga? Vad kan jag ställa för krav på vården? Eller behöver du bara någon som lyssnar en stund?

På Schizofreniförbundets stödlinje kan du få vägledning och stöd. Vi som svarar har lång erfarenhet av människovårdande yrken. Du kan vara anonym och du behöver inte vara medlem i Schizofreniförbundet.

Alla vardagar 08:00-21:00


Senast uppdaterad 25 oktober 2021