Bli en stigmawatcher

Människor som lever med psykisk sjukdom stämplas ofta orättvist och oriktigt som ”skrämmande”, ”komiska” eller ”inkompetenta”. Om du lever med psykisk sjukdom, är stigma ytterligare en stressfaktor som du kan klara dig utan. Bli en StigmaWatcher och hjälp oss stoppa stigma!

Projektet StigmaWatch drivs av IFS i Göteborg och arbetar för en korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier. Tanken är att man på detta sätt ska reducera det stigma som omger psykisk sjukdom och då särskilt schizofreni.

Läs mer på Stigmawatch hemsida www.stigmawatch.se

Det finns många slags stigman i samhället. Vissa baserar sig på negativa attityder och trosföreställningar. Andra beror av en brist på förståelse eller desinformation.

Stigma kan resultera i brist på stöd av eller medkänsla med människor med psykisk sjukdom. Detta kan leda till att de blir förlägna, missförstådda och marginaliserade. Stigma kan ge upphov till mer än sårade känslor. Det kan vara orsak till att symtom ignoreras, till bristfällig återhämtning och till sämre livskvalité på grund av isolering.


Senast uppdaterad 26 november 2020