PR-byrå samlar information om föreningar

Via varumärket FOKUS Patient gör PR-byrån Public Affairs en enkät för att samla in information om olika typer av patient- och diagnosföreningar i Sverige.

Enkäten tar ca 10-20 minuter att fylla i, med frågor som bland annat berör följande:

  • Hur ser ekonomin ut för nätverk, grupper och organisationer?
  • Hur når man ut med sina budskap?
  • Har antalet engagerade ökat eller minskat de senaste fem åren?

Presentation av resultatet kommer på Patienträttighetsdagen den 18 april och kommenteras av olika samhällsaktörer i ett webinarium.

Du hittar enkäten här.

Inlagd i kategori: