Peer Support har öppnat en stödlinje

STÖDLINJEN är ÖPPEN
Du som behöver stöd men som av olika anledningar
inte kan eller vill ta dig ut för att träffa andra människor
kan få prata med en utbildad PEER Support.
Med egna erfarenheter av psykisk ohälsa kan en PEER
Support hjälpa dig till återhämtning och ökat välmående.
STÖDLINJEN finns på telefon 08-91 00 40
För öppettider se vår hemsida:
peersupportstockholm.se/stodlinjen
eller ring 08-91 00 40.
Välkommen!
08-91 00 40

Inlagd i kategori: