Patientriksdag 2020

Den svenska hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar i att anpassa sig
till ett förändrat vårdbehov, nya läkemedel, digitala möjligheter och en åldrande
befolkning. Med stora möjligheter i teknisk och digital utveckling kan hälso- och
sjukvården göra utvecklingssprång för att ge vårdpersonal bättre förutsättningar
att behandla patienter. Men i dessa processer glöms ofta själva huvudpersonen,
patienten, bort.

Läs rapporten från patientriksdagen här

Till patientriksdagens hemsida och se websändningarna här

Inlagd i kategori: