Organisation

biSchizofreniförbundet är rikstäckande och tillhör svensk handikapprörelse.

Förbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

På europeisk nivå ingår förbundet i European Federation of Associations of Families of people with Mental Illness (EUFAMI).