Utlysningar 2021 Schizofrenifonden

Schizofreniförbundet blå trans

”Motion och rörelse”

Schizofrenifonden utannonserar en riktad utlysning till våra medlemmar och/eller lokalföreningar som vi valt att kalla: Motion och rörelse. Rörelse och träning har betydande positiva effekter på både psykiskt- och fysiskt välmående och kan med detta vara till stor hjälp för att öka livskvaliteten hos människor. Vi ser att denna utlysning kan röra sig om det egna utförandet men också till exempel att initiera promenadgrupper eller inköp av träningsutrustning. Rörelse, motion och träning kan vara av de mest skilda slag, bara fantasien sätter gränserna.

 

”Stöd till kompetensutveckling från Schizofrenifonden”

Bidrag till kompetensutveckling kan tex gälla etisk ansökan, språkgranskning av manuskript/avhandling, publikationskostnader eller deltagande i kurs.

• Beskriv vilken typ av kompetensutveckling ansökan gäller.

• Bidraget får inte användas för annat än det som angivits i ansökan. Om bidraget ej kan nyttjas skall det återbetalas till Schizofrenifonden.

• Det är endast tillåtet att registrera en ansökan per person och ansökningsperiod.

Behörig att söka är antagen doktorand eller postdok vid Svenska universitet och högskolor som fördjupar sig inom schizofreni eller liknande psykossjukdomar.

Kompetensutvecklings anslag

Rörelse och motion anslag


Senast uppdaterad 14 april 2021


Fler nyheter

Tingsholmsgymnasiet
5 maj 2021

Schizofreni - En studie av sjukas uppfattning kring sin livssituation

Linn Almgren vid Tingsholmsgymnasiet har gjort ett arbete om egenerfarnas uppfattning om sin livssituation. Arbetet är bland annat genomfört utifrån intervjuer med egenerfarna. 

Läs arbetet här

Läs mer

Funktionsrätt
5 maj 2021

"Alla kvinnor måste skyddas från våld"

Mäns våld mot kvinnor har hamnat överst på dagordningen. Det är bra, men det är också viktigt att alla kvinnor omfattas av förebyggande arbete, skydd och stöd. ”Trots att kvinnor med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld saknas ofta funktionsrättsperspektivet i arbetet. I stället talas det tyst om kvinnor med funktionsnedsättning”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Läs mer

Milad B Fakurian 1R0tptmheza Unsplash
4 maj 2021

Webbsändning om vårdförlopp schizofreni

Organisatör: Nationellt programområde (NPO) för psykisk hälsa i samarbete med nationella arbetsgruppen (NAG) för schizofreni och den arbetsgrupp från Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR som bidragit i arbetet med att ta fram vårdförloppen.

 

ANMÄLAN

Varmt välkommen till denna webbsändning om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Syftet med webbsändningen är att informera och sprida kunskap om vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande som godkändes hösten 2020 och vårdförlopp schizofreni – fortsatt vård och stöd som går på internremiss 10 maj 2021.

 

Läs mer


Alla nyheter