Nyheter
Aktuellt
Centrum för personcentrerad vård. Grundlagsskadestånd Inflytande i rätttspsykiatrin Patientriksdag 2020 Remissvar 2020:47 Peer Support Ökad dödlighet i Covid Artikel Psykos i Stockholm DN Alla ville väl Forskardrömmar NSPH Svar rehabilitering Nationella stödlinjen Utlysningar 2021 Schizofrenifonden Åsa och Mats Konradsson StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020! Barnen på Hidden Valley Road Gymnasiearbete Tingsryd Alla kvinnor måste skyddas från våld Tjuvtitt på Åsas bok Globen byter namn Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi. "Ska ni låta min syster dö?" Respekt för rättigheter Brukarrevision IPS utvärderat Pressmeddelande från Funktionsrätt Från valberedningen Cost of caring Bemanning Kommunalt anhörigstöd "Vad är det?" NSPH:s ståndpunktspapper - om stödet till anhöriga Prioritera de svårt psykist sjuka Stigma watch mot diskrimininering Åsa intervju Alvik basket Funktionsrätt Sverige Att vara anhörig Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande Nyhetsbrev NSPH April 2021 Information till dig som har hemmasittande vuxen zoom Regeringen satsar ytterligare 140 miljoner på stöd http://eufami.org/resources/the-value-of-caring-resources-are-now-available/ Funktionsrätt Sverige (1) EUFAMI enkät om hur närstående påverkas av covid-19 Begripsam Enkät Pressreleas Vaccination 2021 riskgrupp Myndigheterna informerar om pandemin just nu Webbsändning om vårdförlopp schizofreni NSPH Efterlängtad forskning kring brukarinflytande blir verklighet Debatt artikel Pressmeddelande Funktionsrätt Sverige Åsa intervjuad av Vet ni Meningsfullt liv med schizofreni Tips och stöd för att hantera oro under pandemin Funktionsrätt Sverige pressmeddelande Debattartikel Jonas Böhlmarks podcastavsnitt "Att få en psykos är som att bli påkörd av en lastbil"

Utlysningar 2021 Schizofrenifonden

Schizofreniförbundet blå trans

”Motion och rörelse”

Schizofrenifonden utannonserar en riktad utlysning till våra medlemmar och/eller lokalföreningar som vi valt att kalla: Motion och rörelse. Rörelse och träning har betydande positiva effekter på både psykiskt- och fysiskt välmående och kan med detta vara till stor hjälp för att öka livskvaliteten hos människor. Vi ser att denna utlysning kan röra sig om det egna utförandet men också till exempel att initiera promenadgrupper eller inköp av träningsutrustning. Rörelse, motion och träning kan vara av de mest skilda slag, bara fantasien sätter gränserna.

 

”Stöd till kompetensutveckling från Schizofrenifonden”

Bidrag till kompetensutveckling kan tex gälla etisk ansökan, språkgranskning av manuskript/avhandling, publikationskostnader eller deltagande i kurs.

• Beskriv vilken typ av kompetensutveckling ansökan gäller.

• Bidraget får inte användas för annat än det som angivits i ansökan. Om bidraget ej kan nyttjas skall det återbetalas till Schizofrenifonden.

• Det är endast tillåtet att registrera en ansökan per person och ansökningsperiod.

Behörig att söka är antagen doktorand eller postdok vid Svenska universitet och högskolor som fördjupar sig inom schizofreni eller liknande psykossjukdomar.

Kompetensutvecklings anslag

Rörelse och motion anslag


Senast uppdaterad 14 april 2021


Fler nyheter

Sandstrand och himmel i skymning/ soluppgång
5 juli 2021

Jonas Böhlmarks podcastavsnitt "Att få en psykos är som att bli påkörd av en lastbil"

Jonas Böhlmarks podcastavsnitt "Att få en psykos är som att bli påkörd av en lastbil"

Läs mer

Moln och hav
30 juni 2021

Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten "Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära".

Socialstyrelsen publicerar rapporten "Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi."

Läs mer

Funktionsrätt
18 juni 2021

"När ska staten be om ursäkt för Vipeholm?"

"Övergrepp, kränkningar, ensamhet och sorg. Så tedde sig livet för många av de människor med funktionsnedsättning som placerades på institutioner som Vipeholm åren 1935–1982. 

Nu sällar sig fackförbundet Vision till de grupper som vill att staten ger en offentlig ursäkt till de drabbade och deras närstående, skriver DHR, Vision, FUB och Funktionsrätt Sverige."

Läs mer


Alla nyheter