Nyheter
Aktuellt
Centrum för personcentrerad vård. Grundlagsskadestånd Inflytande i rätttspsykiatrin Patientriksdag 2020 Remissvar 2020:47 Peer Support Ökad dödlighet i Covid Artikel Psykos i Stockholm DN Alla ville väl Forskardrömmar NSPH Svar rehabilitering Nationella stödlinjen Utlysningar 2021 Schizofrenifonden Åsa och Mats Konradsson StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020! Barnen på Hidden Valley Road Gymnasiearbete Tingsryd Alla kvinnor måste skyddas från våld Tjuvtitt på Åsas bok Globen byter namn Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi. Myndigheten för delaktighets rapport om Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Psykisk ohälsa BUP heldygnsvård Funktionsrätt Sverige Kongress protokoll IFS Stockholsdistriktet Remembers Torslanda Revyns hyllningskonsert till Ted Gärdestad NSPH Psykiatrisk vård utan tvång-vision eller verklighet? NSPH (2) Funktionsrätt Sverige (2) Enkät EUFAMI Funktionsrätt Sverige SOU Funktionsrätt Sverige skrivelse angående Debattartikel (1) Artikel i Expressen Funktionsrätt Sverige (3) Jämlik hälsa blir en av de fem viktigaste frågorna Varmt välkommen till Märta Nasvelldagen! Mer tid för omvårdnad... Till ordföranden och kanslichefer Funktionsrätt Sverige remissvar Samsjuklighetsutredningen SOU 2021 93 Förslag remissvar Schizofreniförbundet Fi2022 01284 Guldkant på tillvaron Lansering av anhörigfoldern NSPH Nyhetsbrev nr 4 2022 "Ska ni låta min syster dö?" Respekt för rättigheter Brukarrevision IPS utvärderat Pressmeddelande från Funktionsrätt Från valberedningen Cost of caring Bemanning Kommunalt anhörigstöd "Vad är det?" NSPH:s ståndpunktspapper - om stödet till anhöriga Prioritera de svårt psykist sjuka Stigma watch mot diskrimininering Åsa intervju Alvik basket Funktionsrätt Sverige Att vara anhörig Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande Nyhetsbrev NSPH April 2021 Information till dig som har hemmasittande vuxen zoom Regeringen satsar ytterligare 140 miljoner på stöd http://eufami.org/resources/the-value-of-caring-resources-are-now-available/ Funktionsrätt Sverige (1) EUFAMI enkät om hur närstående påverkas av covid-19 Begripsam Enkät Pressreleas Vaccination 2021 riskgrupp Myndigheterna informerar om pandemin just nu Webbsändning om vårdförlopp schizofreni NSPH Efterlängtad forskning kring brukarinflytande blir verklighet Debatt artikel Pressmeddelande Funktionsrätt Sverige Åsa intervjuad av Vet ni Meningsfullt liv med schizofreni Tips och stöd för att hantera oro under pandemin Funktionsrätt Sverige pressmeddelande Debattartikel Jonas Böhlmarks podcastavsnitt "Att få en psykos är som att bli påkörd av en lastbil" Funktionsrätt Sverige pressmeddelande (1) Ventenskapsradion Nyheter: "Risken att dö i covid-19 ökar vid psykiatriska diagnoser" Lecturing Minds Vad gör man när hjärnan blir sjuk? Enkät för Dig som varit under tvångsvård NSPH Halvdags konferens "Återhämtning -Vägar till hälsa" Åsa Konradsson-Geuken föreläsning Uppdrag psykisk hälsa Pressrelease från Eufami i samband med World Mental Health Day EUFAMI enkät Åsa Konradsson Geuken i Fonden för Psykisk Hälsa NSPH Åsa Konradsson Geuken HEADSPACE NSPH Svara på EUFAMIS enkät Funktionsrätt Sverige Pressmeddelande (2) NSPH (1) Remissvar Nu hjälper Mats Arndtzen andra Remissvar Funktionsrätt Sverige Janssen Bit för bit NKA Kosten att leva med schizofreni Åsa konradsson om schizofreni Åsas bror har schizofreni Svårare för män att söka vård för psykisk ohälsa Funktionsrätt Sverige besökte Socialdepartementet och Tobias Gerdås Välkommen till StigaWatch slutkonferens! Till NSPH:s styrelse och medlemsorganisationer! Minnesanteckningar från senaste möte i Funktionshindersdelegationen Må bra guide till dig över 65 år Schizofreniförbundets yttrande angående utredningen från delar till helhet

Till ordföranden och kanslichefer

Nyheter Bild Allman

Hej!

Valet kommer långsamt närmare, men först ser vi fram emot en spännande vår med kampanjveckor för våra valfrågor, besök i Almedalen och intressanta webbinarier.

I skrivande stund är vårt valarbete i full gång och hittills har vi hunnit ta fram fördjupande rapporter om våra fem påverkansmål samt genomföra partisamtal med samtliga riksdagspartier.

Läs mer om våra fem påverkansmål och ta del av de fördjupande rapporterna

 

Partisamtal mars/april

Förhoppningsvis har ni följt våra partisamtal, som genomförts under mars och april. Målet var att vi skulle ha samtal med samtliga partiledare från våra åtta riksdagspartier och initialt såg det ut som vi skulle lyckas. Tyvärr blev det en del inställda och flyttade framträdanden och på sluttampen lämnade Nyamko Sabuni sin partiledarpost. Men vi hade med oss tre partiledare (Märsta Stenevi (Mp), Jimmie Åkesson (Sd) och Nooshi Dadgostar (V), två vice partiledare (Elisabeth Svantesson (M) och Jacob Forssmed (Kd)), en minister (Lena Hallengren (S) och resterande två funktionshinderspolitiska talespersoner (Anders W Jonsson (C) och Bengt Eliasson (L). Vi är mycket glada och nöjda över genomförandet och över Gabriella Ahlströms fina insats som moderator. Partisamtalen finns att se här och på sidan finns även kortare referat från samtalen. Inom kort kommer samtliga filmer också att finnas med långsam textning, tack vare bidrag från Afasiförbundet och Myndigheten för tillgängliga medier.

 

Enkät till partierna

Denna vecka går en enkät med 25 frågor ut till partierna. Resultatet kommer att ligga till grund för vår valkompass och användas i olika utspel inför valet.

 

Kampanjveckor

Vi kommer att genomföra fyra kampanjveckor, med en valfråga per vecka under maj, juni och augusti.

Cirka tre veckor före varje kampanjvecka kommer ni och era kommunikatörer att få en del material som ni antingen kan låta er inspireras av eller använda som det är.

Varje kampanjvecka inleds med en debattartikel i rikspress och under veckan lanseras sedan en kortfilm på sociala medier. Tanken är att om vi tillsammans driver frågorna under de planerade veckorna har vi chans till ett större genomslag. Förhoppningsvis vill ni delta i det gemensamma arbetet i någon eller samtliga frågor, genom att inspireras till egna utspel eller dela våra!

Vi kommer även att anordna seminarier/webbinarier. Den 16 maj, kl 14-15 anordnas ett webbinarium om behovet av bättre statistik på skolområdet. Vi har ett löfte om att skolministern kommer att medverka. Mer information kommer, men vik gärna datumet i kalendern!

 

Planerade kampanjveckor

v20 Alla elever har rätt till en fungerande skolgång
v23 Personcentrerad och jämlik vård för alla
v26 Reformera rättshjälpssystemet
v34 Fler personer med funktionsnedsättning ska få ett arbete

Den 10 maj har vi bjudit in alla kommunikatörer till ett nätverk då vi ska fortsätta prata om valarbetet.


Ni är varmt välkomna att höra av er med frågor eller tankar!

 

Bästa hälsningar

Monica K McGrath, Marre Ahlsén och Tor Gustafsson


Senast uppdaterad 11 maj 2022


Fler nyheter


Alla nyheter