StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020!

StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020!

 

Priset ”Årets Patientföreträdare” delas ut av FOKUS Patient®, en mötesplats på nätet för patientföreningar.

Projektet StigmaWatch som drivs av Intresseföreningen för schizofreni (IFS) i Göteborg och som arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier, fick en hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020.

 

Swlogo

StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020!

 

Priset ”Årets Patientföreträdare” delas ut av FOKUS Patient®, en mötesplats på nätet för patientföreningar.

Projektet StigmaWatch som drivs av Intresseföreningen för schizofreni (IFS) i Göteborg och som arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier, fick en hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020 med motiveringen:

”Människor med psykisk sjukdom blir ofta stigmatiserade genom oriktiga benämningar och okunskap kring psykisk ohälsa. I projektet StigmaWatch har man tagit ett nytt grepp kring detta och arbetar för en korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier.

Genom att granska och uppmärksamma såväl medier som andra aktörer på hur de uttrycker sig och medverka till ökad medvetenhet kring psykiska sjukdomar, kommer till och med Svensk ordbok att få ändra sin beskrivning av schizofreni.

Kriterierna för FOKUS Patient® utmärkelse ”Årets patientföreträdare”, att synas i aktiviteter som ger publicitet, skapar förändring och bildar opinion samt uppmärksammar sitt arbete som patienträttigheter, ger StigmaWatch - IFS i Göteborg, en tredjeplats.”

Projektet StigmaWatch som drivs av Intresseföreningen för schizofreni (IFS) i Göteborg och som arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier, är nominerat till Årets Patientföreträdare 2020.

Priset delas ut av Fokus patient, en mötesplats på nätet för patientföreningar. Sex föreningar är nominerade av landets 3000 olika organisationer. Vem som tilldelas priset offentliggörs fredagen den 16:e april.

StigmaWatch-arbetet

Projektet går ut på att StigmaWatchers över hela landet rapporterar till projektkontoret, om de upptäcker felaktig och stigmatiserande medierapportering om schizofreni eller felaktig användning av ord som ”psykotisk” och ”schizofren”.

Tidningen eller TV-kanalen i fråga kontaktas av projektkontoret, och blir i vänliga ordalag tillsagda att man uttryckt sig på ett felaktigt sätt. De blir upplysta om att tvivelaktiga och ansvarslösa användningar av ett ord som ”schizofren” i själva verket är stötande för människor som lider av den mycket allvarliga sjukdom som schizofreni är.

Faktum är att sådan rapportering kan öka dessa personers lidande. StigmaWatch-projektet erbjuder sedan den aktuella tidningen eller TV-kanalen en uppdatering på vad psykos och schizofreni är.


Senast uppdaterad 20 april 2021


Fler nyheter

Tingsholmsgymnasiet
5 maj 2021

Schizofreni - En studie av sjukas uppfattning kring sin livssituation

Linn Almgren vid Tingsholmsgymnasiet har gjort ett arbete om egenerfarnas uppfattning om sin livssituation. Arbetet är bland annat genomfört utifrån intervjuer med egenerfarna. 

Läs arbetet här

Läs mer

Funktionsrätt
5 maj 2021

"Alla kvinnor måste skyddas från våld"

Mäns våld mot kvinnor har hamnat överst på dagordningen. Det är bra, men det är också viktigt att alla kvinnor omfattas av förebyggande arbete, skydd och stöd. ”Trots att kvinnor med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld saknas ofta funktionsrättsperspektivet i arbetet. I stället talas det tyst om kvinnor med funktionsnedsättning”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Läs mer

Milad B Fakurian 1R0tptmheza Unsplash
4 maj 2021

Webbsändning om vårdförlopp schizofreni

Organisatör: Nationellt programområde (NPO) för psykisk hälsa i samarbete med nationella arbetsgruppen (NAG) för schizofreni och den arbetsgrupp från Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR som bidragit i arbetet med att ta fram vårdförloppen.

 

ANMÄLAN

Varmt välkommen till denna webbsändning om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Syftet med webbsändningen är att informera och sprida kunskap om vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande som godkändes hösten 2020 och vårdförlopp schizofreni – fortsatt vård och stöd som går på internremiss 10 maj 2021.

 

Läs mer


Alla nyheter