Nyheter
Aktuellt
Centrum för personcentrerad vård. Grundlagsskadestånd Inflytande i rätttspsykiatrin Patientriksdag 2020 Remissvar 2020:47 Peer Support Ökad dödlighet i Covid Artikel Psykos i Stockholm DN Alla ville väl Forskardrömmar NSPH Svar rehabilitering Nationella stödlinjen Utlysningar 2021 Schizofrenifonden Åsa och Mats Konradsson StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020! Barnen på Hidden Valley Road Gymnasiearbete Tingsryd Alla kvinnor måste skyddas från våld Tjuvtitt på Åsas bok Globen byter namn Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi. Myndigheten för delaktighets rapport om Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Psykisk ohälsa Psykos i Stockholm BUP heldygnsvård Funktionsrätt Sverige Kongress protokoll IFS Stockholsdistriktet "Ska ni låta min syster dö?" Respekt för rättigheter Brukarrevision IPS utvärderat Pressmeddelande från Funktionsrätt Från valberedningen Cost of caring Bemanning Kommunalt anhörigstöd "Vad är det?" NSPH:s ståndpunktspapper - om stödet till anhöriga Prioritera de svårt psykist sjuka Stigma watch mot diskrimininering Åsa intervju Alvik basket Funktionsrätt Sverige Att vara anhörig Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande Nyhetsbrev NSPH April 2021 Information till dig som har hemmasittande vuxen zoom Regeringen satsar ytterligare 140 miljoner på stöd http://eufami.org/resources/the-value-of-caring-resources-are-now-available/ Funktionsrätt Sverige (1) EUFAMI enkät om hur närstående påverkas av covid-19 Begripsam Enkät Pressreleas Vaccination 2021 riskgrupp Myndigheterna informerar om pandemin just nu Webbsändning om vårdförlopp schizofreni NSPH Efterlängtad forskning kring brukarinflytande blir verklighet Debatt artikel Pressmeddelande Funktionsrätt Sverige Åsa intervjuad av Vet ni Meningsfullt liv med schizofreni Tips och stöd för att hantera oro under pandemin Funktionsrätt Sverige pressmeddelande Debattartikel Jonas Böhlmarks podcastavsnitt "Att få en psykos är som att bli påkörd av en lastbil" Funktionsrätt Sverige pressmeddelande (1) Ventenskapsradion Nyheter: "Risken att dö i covid-19 ökar vid psykiatriska diagnoser" Lecturing Minds Vad gör man när hjärnan blir sjuk? Enkät för Dig som varit under tvångsvård NSPH Halvdags konferens "Återhämtning -Vägar till hälsa" Åsa Konradsson-Geuken föreläsning Uppdrag psykisk hälsa Pressrelease från Eufami i samband med World Mental Health Day EUFAMI enkät Åsa Konradsson Geuken i Fonden för Psykisk Hälsa

StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020!

StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020!

 

Priset ”Årets Patientföreträdare” delas ut av FOKUS Patient®, en mötesplats på nätet för patientföreningar.

Projektet StigmaWatch som drivs av Intresseföreningen för schizofreni (IFS) i Göteborg och som arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier, fick en hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020.

 

Swlogo

StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020!

 

Priset ”Årets Patientföreträdare” delas ut av FOKUS Patient®, en mötesplats på nätet för patientföreningar.

Projektet StigmaWatch som drivs av Intresseföreningen för schizofreni (IFS) i Göteborg och som arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier, fick en hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020 med motiveringen:

”Människor med psykisk sjukdom blir ofta stigmatiserade genom oriktiga benämningar och okunskap kring psykisk ohälsa. I projektet StigmaWatch har man tagit ett nytt grepp kring detta och arbetar för en korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier.

Genom att granska och uppmärksamma såväl medier som andra aktörer på hur de uttrycker sig och medverka till ökad medvetenhet kring psykiska sjukdomar, kommer till och med Svensk ordbok att få ändra sin beskrivning av schizofreni.

Kriterierna för FOKUS Patient® utmärkelse ”Årets patientföreträdare”, att synas i aktiviteter som ger publicitet, skapar förändring och bildar opinion samt uppmärksammar sitt arbete som patienträttigheter, ger StigmaWatch - IFS i Göteborg, en tredjeplats.”

Projektet StigmaWatch som drivs av Intresseföreningen för schizofreni (IFS) i Göteborg och som arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier, är nominerat till Årets Patientföreträdare 2020.

Priset delas ut av Fokus patient, en mötesplats på nätet för patientföreningar. Sex föreningar är nominerade av landets 3000 olika organisationer. Vem som tilldelas priset offentliggörs fredagen den 16:e april.

StigmaWatch-arbetet

Projektet går ut på att StigmaWatchers över hela landet rapporterar till projektkontoret, om de upptäcker felaktig och stigmatiserande medierapportering om schizofreni eller felaktig användning av ord som ”psykotisk” och ”schizofren”.

Tidningen eller TV-kanalen i fråga kontaktas av projektkontoret, och blir i vänliga ordalag tillsagda att man uttryckt sig på ett felaktigt sätt. De blir upplysta om att tvivelaktiga och ansvarslösa användningar av ett ord som ”schizofren” i själva verket är stötande för människor som lider av den mycket allvarliga sjukdom som schizofreni är.

Faktum är att sådan rapportering kan öka dessa personers lidande. StigmaWatch-projektet erbjuder sedan den aktuella tidningen eller TV-kanalen en uppdatering på vad psykos och schizofreni är.


Senast uppdaterad 20 april 2021


Fler nyheter


Alla nyheter