"Ska ni låta min syster dö?"

Min syster har schizofreni och lätt intellektuell funktionsvariation. Hon förstår helt enkelt inte att hon är sjuk. Under pandemin hamnar en sådan person ”mellan stolarna”. Det verkar som om min syster är för svår, för omständlig, för jobbig helt enkelt för att hon ska få den hjälp hon behöver, skriver Johanna Sandström i tidningen Dagens Samhälle.

Länk till extern sida

Johannav1

Schizofreniförbunds styrelseledamot Johanna Sandström


Senast uppdaterad 02 december 2020


Fler nyheter

Kansli höst
23 november 2020

Valberedningen behöver din hjälp

Under oktober 2021 hålls kongressen, Schizofreniförbundets högsta beslutande organ. Hur vill vi att styrelsen 2021 till 2023 ska se ut? Maila dina förslag till valberedning@schizofreniforbundet.se eller skicka dem med post till

Valberedningen Schizofreniförbundet

Hantverkargatan 3G

112 21 Stockholm

senast den 8 juli 2021.

Läs mer

Funktionsrätt Logo Med Ram

Avgivet remissvar från Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige tillstyrker förslaget att införa ett 
grundlagsskadestånd. Det är ett viktigt steg på vägen för att stärka 
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Läs mer

Inflytande I Rättspsykiatrin

Rapport från NSPHs arvsfondsprojekt "Inflytande i rättspsykiatrin"

NSPHs projekt "Inflytande i rättspsykiatrin presenterade igår en rapporten "Arfarenheter av att vårdas eller vara anhörig i rättspsykiatrin i Sverige".  Den baseras på fokusgrupper med utskrivna patienter, patienter i utslussning och anhöriga. 

Läs hela rapporten här.

Läs mer


Alla nyheter