Patientriksdag 2020

Den svenska hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar i att anpassa sig
till ett förändrat vårdbehov, nya läkemedel, digitala möjligheter och en åldrande
befolkning. Med stora möjligheter i teknisk och digital utveckling kan hälso- och
sjukvården göra utvecklingssprång för att ge vårdpersonal bättre förutsättningar
att behandla patienter. Men i dessa processer glöms ofta själva huvudpersonen,
patienten, bort.

Patientriksdagen Bild

Läs rapporten från patientriksdagen här

Till patientriksdagens hemsida och se websändningarna här

Fler nyheter

Kansli höst
23 februari 2021

Tillfälligt ändrade telefontider på kansliet

Tillfälliga telefontider på kansliet. 

Måndag 08:30-12:30 och 14:00-16:00

Tisdag 08:30-12:30 och 14:00-16:00

Onsdag 08:30-12:30 och 14:00-16:00

Torsdag 08:30-12:30 och 14:00-16:00

Fredag 12:00-16:00

Läs mer

Nationella Hjälplinjen
17 februari 2021

Rädda den nationella hjälplinjen

Folkhälsomyndigheten har nu lämnat sin rapport där de har analyserat behovet av en nationell stödlinje för psykisk hälsa.  Myndigheten anser att det finns behov av en nationell aktör som erbjuder professionellt - och anonymt - samtalsstöd via telefon, chatt och andra digitala kanaler.

Läs mer

NSPH
15 februari 2021

Ideella engagemang är rehabiliterande vid psykisk ohälsa

För många personer har ett ideellt engagemang, såsom i en förening, hälsofrämjande
och rehabiliterande effekt. Deltagande i föreningsliv och andra ideella engagemang gör att
människor kommer in i ett socialt sammanhang och känner sig delaktiga. Detta tar Försäkringskassan inte hänsyn till skriver NSPH till utredningen om sjuk- och aktivitetsersättning samt förmåner
vid rehabilitering, S 2020:04

Läs mer


Alla nyheter