Nyheter
Aktuellt
Centrum för personcentrerad vård. Grundlagsskadestånd Inflytande i rätttspsykiatrin Patientriksdag 2020 Remissvar 2020:47 Peer Support Ökad dödlighet i Covid Artikel Psykos i Stockholm DN Alla ville väl Forskardrömmar NSPH Svar rehabilitering Nationella stödlinjen Utlysningar 2021 Schizofrenifonden Åsa och Mats Konradsson StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020! Barnen på Hidden Valley Road Gymnasiearbete Tingsryd Alla kvinnor måste skyddas från våld Tjuvtitt på Åsas bok Globen byter namn Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi. Myndigheten för delaktighets rapport om Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Psykisk ohälsa Psykos i Stockholm BUP heldygnsvård Funktionsrätt Sverige Kongress protokoll IFS Stockholsdistriktet Remembers Torslanda Revyns hyllningskonsert till Ted Gärdestad NSPH Psykiatrisk vård utan tvång-vision eller verklighet? "Ska ni låta min syster dö?" Respekt för rättigheter Brukarrevision IPS utvärderat Pressmeddelande från Funktionsrätt Från valberedningen Cost of caring Bemanning Kommunalt anhörigstöd "Vad är det?" NSPH:s ståndpunktspapper - om stödet till anhöriga Prioritera de svårt psykist sjuka Stigma watch mot diskrimininering Åsa intervju Alvik basket Funktionsrätt Sverige Att vara anhörig Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande Nyhetsbrev NSPH April 2021 Information till dig som har hemmasittande vuxen zoom Regeringen satsar ytterligare 140 miljoner på stöd http://eufami.org/resources/the-value-of-caring-resources-are-now-available/ Funktionsrätt Sverige (1) EUFAMI enkät om hur närstående påverkas av covid-19 Begripsam Enkät Pressreleas Vaccination 2021 riskgrupp Myndigheterna informerar om pandemin just nu Webbsändning om vårdförlopp schizofreni NSPH Efterlängtad forskning kring brukarinflytande blir verklighet Debatt artikel Pressmeddelande Funktionsrätt Sverige Åsa intervjuad av Vet ni Meningsfullt liv med schizofreni Tips och stöd för att hantera oro under pandemin Funktionsrätt Sverige pressmeddelande Debattartikel Jonas Böhlmarks podcastavsnitt "Att få en psykos är som att bli påkörd av en lastbil" Funktionsrätt Sverige pressmeddelande (1) Ventenskapsradion Nyheter: "Risken att dö i covid-19 ökar vid psykiatriska diagnoser" Lecturing Minds Vad gör man när hjärnan blir sjuk? Enkät för Dig som varit under tvångsvård NSPH Halvdags konferens "Återhämtning -Vägar till hälsa" Åsa Konradsson-Geuken föreläsning Uppdrag psykisk hälsa Pressrelease från Eufami i samband med World Mental Health Day EUFAMI enkät Åsa Konradsson Geuken i Fonden för Psykisk Hälsa NSPH Åsa Konradsson Geuken HEADSPACE NSPH Svara på EUFAMIS enkät

HEADSPACE en dansföreställning om psykoser/ schizofreni på Atalante, Göteborg

Headspace Julias Bild

HEADSPACE
En dansföreställning om Psykoser/Schizofreni av
Mari Vittradotter
12/11 19.00 • 13/11 17.00
Julia Pivèn


UTSTÄLLNING
I samband med föreställningen ställer Julia Pivén ut sin konst på Atalante. Julia jobbar
med oljemåleri och har schizofrenispektrum sjukdom. Hon är också aktuell med sin
självbiografi och konstbok Hysterikan.
FÖRESLÄSNING
Forskaren Åsa Konradsson Geuken bedriver forskning vid Uppsala Universitet inom
fältet för schizofreni och ger den 13/11, kl 15.00-15.40 föreläsning på Atalante.
Under föreläsningen så kommer Åsa att berätta om hur det var att växa upp med
schizofreni i familjen, stigma, forskning om schizofreni samt samband mellan kreativitet
och psykisk sjukdom.
Föreläsningen är kostnadsfri För att boka plats till föreläsning kontakta:
Mari Vittradotter – mari.vittradotter@gmail.com


Headspace genomförs med stöd av Göteborgs Stad, Schizofreniförbundet, Riksteaterns Produktionsresidens för dans 2020, Ivra Kurser, Danskompaniet Spinn, Scenkonst Gerlesborg residens 2020, Atalantes Transitresidens 2019.


* I föreställningen används stroboskopljus. En ljuskälla som skapar intensivt pulserande ljus. Den innehåller även material som
kan vara känsligt för personer med erfarenhet av psykossjukdom.
FÖRESTÄLLNING
Headspace* är ett dansverk om psykos/schizofreni och inspireras
av forskning inom området. I vägskälet mellan verklighet och psykos
möts dansarna och publiken där fantasin söker grundad mark.
Ytterligare info och biljetter: www.atalante.org


Senast uppdaterad 21 oktober 2021


Fler nyheter


Alla nyheter