Nyheter
Aktuellt
Centrum för personcentrerad vård. Grundlagsskadestånd Inflytande i rätttspsykiatrin Patientriksdag 2020 Remissvar 2020:47 Peer Support Ökad dödlighet i Covid Artikel Psykos i Stockholm DN Alla ville väl Forskardrömmar NSPH Svar rehabilitering Nationella stödlinjen Utlysningar 2021 Schizofrenifonden Åsa och Mats Konradsson StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020! Barnen på Hidden Valley Road Gymnasiearbete Tingsryd Alla kvinnor måste skyddas från våld Tjuvtitt på Åsas bok Globen byter namn Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi. Myndigheten för delaktighets rapport om Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Psykisk ohälsa BUP heldygnsvård Funktionsrätt Sverige Kongress protokoll IFS Stockholsdistriktet Remembers Torslanda Revyns hyllningskonsert till Ted Gärdestad NSPH Psykiatrisk vård utan tvång-vision eller verklighet? NSPH (2) Funktionsrätt Sverige (2) Enkät EUFAMI Funktionsrätt Sverige SOU Funktionsrätt Sverige skrivelse angående Debattartikel (1) Artikel i Expressen Funktionsrätt Sverige (3) Jämlik hälsa blir en av de fem viktigaste frågorna Varmt välkommen till Märta Nasvelldagen! Mer tid för omvårdnad... Till ordföranden och kanslichefer Funktionsrätt Sverige remissvar Samsjuklighetsutredningen SOU 2021 93 Förslag remissvar Schizofreniförbundet Fi2022 01284 Guldkant på tillvaron Lansering av anhörigfoldern NSPH Nyhetsbrev nr 4 2022 "Ska ni låta min syster dö?" Respekt för rättigheter Brukarrevision IPS utvärderat Pressmeddelande från Funktionsrätt Från valberedningen Cost of caring Bemanning Kommunalt anhörigstöd "Vad är det?" NSPH:s ståndpunktspapper - om stödet till anhöriga Prioritera de svårt psykist sjuka Stigma watch mot diskrimininering Åsa intervju Alvik basket Funktionsrätt Sverige Att vara anhörig Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande Nyhetsbrev NSPH April 2021 Information till dig som har hemmasittande vuxen zoom Regeringen satsar ytterligare 140 miljoner på stöd http://eufami.org/resources/the-value-of-caring-resources-are-now-available/ Funktionsrätt Sverige (1) EUFAMI enkät om hur närstående påverkas av covid-19 Begripsam Enkät Pressreleas Vaccination 2021 riskgrupp Myndigheterna informerar om pandemin just nu Webbsändning om vårdförlopp schizofreni NSPH Efterlängtad forskning kring brukarinflytande blir verklighet Debatt artikel Pressmeddelande Funktionsrätt Sverige Åsa intervjuad av Vet ni Meningsfullt liv med schizofreni Tips och stöd för att hantera oro under pandemin Funktionsrätt Sverige pressmeddelande Debattartikel Jonas Böhlmarks podcastavsnitt "Att få en psykos är som att bli påkörd av en lastbil" Funktionsrätt Sverige pressmeddelande (1) Ventenskapsradion Nyheter: "Risken att dö i covid-19 ökar vid psykiatriska diagnoser" Lecturing Minds Vad gör man när hjärnan blir sjuk? Enkät för Dig som varit under tvångsvård NSPH Halvdags konferens "Återhämtning -Vägar till hälsa" Åsa Konradsson-Geuken föreläsning Uppdrag psykisk hälsa Pressrelease från Eufami i samband med World Mental Health Day EUFAMI enkät Åsa Konradsson Geuken i Fonden för Psykisk Hälsa NSPH Åsa Konradsson Geuken HEADSPACE NSPH Svara på EUFAMIS enkät Funktionsrätt Sverige Pressmeddelande (2) NSPH (1) Remissvar Nu hjälper Mats Arndtzen andra Remissvar Funktionsrätt Sverige Janssen Bit för bit NKA Kosten att leva med schizofreni Åsa konradsson om schizofreni Åsas bror har schizofreni Svårare för män att söka vård för psykisk ohälsa Funktionsrätt Sverige besökte Socialdepartementet och Tobias Gerdås Välkommen till StigaWatch slutkonferens! Till NSPH:s styrelse och medlemsorganisationer! Minnesanteckningar från senaste möte i Funktionshindersdelegationen Må bra guide till dig över 65 år Schizofreniförbundets yttrande angående utredningen från delar till helhet Dear Members of EUFAMI Debatt om jämlik vård Debattartikel - Kvinnor som lever med schizofreni Folkhälsomyndigheten lanserar ny hemsida Disputation Forskning och framsteg Genom EUFAMI har jag ett samarbete med Carmen Moreno...

Idag firas FN:s internationella funktionsrättsdag världen över

Funktionsrätten i Sverige - ett stag framåt och två tillbaka.

Detta pressmeddelande har gått ut idag, med anledning av den internationella funktionsrättsdagen och det webbinarium Funktionsrätt Sverige anordnar idag med uppföljning av rapporten ”Respekt för rättigheter”. 

 

Funktionsrätt

Funktionsrätten i Sverige - ett steg framåt och två tillbaka

Idag firas FN:s internationella funktionsrättsdag världen över. Men vad kan vi fira i Sverige? Ett steg framåt men två steg tillbaka – så kan man beskriva resultatet av årets uppföljning av hur arbetet går med att leva upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Var med på vårt webbinarium och ta del av vår rapport!

År 2019, tio år efter att konventionen började gälla i Sverige, gjorde vi i civilsamhället en granskning av arbetet med att genomföra FN:s funktionsrättskonvention. Vår rapport fick namnet Respekt för rättigheter? och lanserades för två år sedan. Rapporten visade att utvecklingen i Sverige stått still eller till och med försämrats på flera områden, trots en blomstrande ekonomi. Sedan dess har vi spridit kunskap via en webbinarieserie om våra 134 konkreta förslag på insatser som behövs för att respekten ska öka.

I år – två år efter lanseringen av rapporten – kan vi äntligen fira att det första av våra förslag har genomförts. I somras fattade riksdagen äntligen beslut om ett oberoende institut för mänskliga rättigheter som startar vid årsskiftet och som bland annat ska främja, skydda och övervaka genomförandet av Funktionsrättskonventionen. Vår uppföljning visar också att flera frågor som rör rättigheter har lyfts fram, men det är alldeles för många områden där inget händer.

Än värre är att det finns områden där vi ser försämringar. Skillnaderna i kostnader för hjälpmedel har ökat över landet och reformeringen av Arbetsförmedlingen har lett till sämre individuellt stöd för personer med funktionsnedsättning som söker jobb.

Du som vill bidra till att Sverige tar kliv framåt för att öka respekten för rättigheter och fira den internationella funktionsrättsdagen;

Pressmeddelandet hos Newsmachine

 

Bästa hälsningar

 

Monica Klasén McGrath

Kommunikations- och pressansvarig

_____________________________

 

Funktionsrätt Sverige

Landsvägen 50A

Box 1386, 172 27 Sundbyberg

070 885 42 65

 

www.funktionsratt.se   

www.respektforrattigheter.se


Senast uppdaterad 03 december 2021


Fler nyheter


Alla nyheter