Nyheter
Aktuellt
Centrum för personcentrerad vård. Grundlagsskadestånd Inflytande i rätttspsykiatrin Patientriksdag 2020 Remissvar 2020:47 Peer Support Ökad dödlighet i Covid Artikel Psykos i Stockholm DN Alla ville väl Forskardrömmar NSPH Svar rehabilitering Nationella stödlinjen Utlysningar 2021 Schizofrenifonden Åsa och Mats Konradsson StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020! Barnen på Hidden Valley Road Gymnasiearbete Tingsryd Alla kvinnor måste skyddas från våld Tjuvtitt på Åsas bok Globen byter namn Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi. Myndigheten för delaktighets rapport om Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Psykisk ohälsa BUP heldygnsvård Funktionsrätt Sverige Kongress protokoll IFS Stockholsdistriktet Remembers Torslanda Revyns hyllningskonsert till Ted Gärdestad NSPH Psykiatrisk vård utan tvång-vision eller verklighet? NSPH (2) Funktionsrätt Sverige (2) Enkät EUFAMI Funktionsrätt Sverige SOU Funktionsrätt Sverige skrivelse angående Debattartikel (1) Artikel i Expressen Funktionsrätt Sverige (3) Jämlik hälsa blir en av de fem viktigaste frågorna Varmt välkommen till Märta Nasvelldagen! Mer tid för omvårdnad... Till ordföranden och kanslichefer Funktionsrätt Sverige remissvar Samsjuklighetsutredningen SOU 2021 93 Förslag remissvar Schizofreniförbundet Fi2022 01284 Guldkant på tillvaron Lansering av anhörigfoldern NSPH Nyhetsbrev nr 4 2022 "Ska ni låta min syster dö?" Respekt för rättigheter Brukarrevision IPS utvärderat Pressmeddelande från Funktionsrätt Från valberedningen Cost of caring Bemanning Kommunalt anhörigstöd "Vad är det?" NSPH:s ståndpunktspapper - om stödet till anhöriga Prioritera de svårt psykist sjuka Stigma watch mot diskrimininering Åsa intervju Alvik basket Funktionsrätt Sverige Att vara anhörig Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande Nyhetsbrev NSPH April 2021 Information till dig som har hemmasittande vuxen zoom Regeringen satsar ytterligare 140 miljoner på stöd http://eufami.org/resources/the-value-of-caring-resources-are-now-available/ Funktionsrätt Sverige (1) EUFAMI enkät om hur närstående påverkas av covid-19 Begripsam Enkät Pressreleas Vaccination 2021 riskgrupp Myndigheterna informerar om pandemin just nu Webbsändning om vårdförlopp schizofreni NSPH Efterlängtad forskning kring brukarinflytande blir verklighet Debatt artikel Pressmeddelande Funktionsrätt Sverige Åsa intervjuad av Vet ni Meningsfullt liv med schizofreni Tips och stöd för att hantera oro under pandemin Funktionsrätt Sverige pressmeddelande Debattartikel Jonas Böhlmarks podcastavsnitt "Att få en psykos är som att bli påkörd av en lastbil" Funktionsrätt Sverige pressmeddelande (1) Ventenskapsradion Nyheter: "Risken att dö i covid-19 ökar vid psykiatriska diagnoser" Lecturing Minds Vad gör man när hjärnan blir sjuk? Enkät för Dig som varit under tvångsvård NSPH Halvdags konferens "Återhämtning -Vägar till hälsa" Åsa Konradsson-Geuken föreläsning Uppdrag psykisk hälsa Pressrelease från Eufami i samband med World Mental Health Day EUFAMI enkät Åsa Konradsson Geuken i Fonden för Psykisk Hälsa NSPH Åsa Konradsson Geuken HEADSPACE NSPH Svara på EUFAMIS enkät Funktionsrätt Sverige Pressmeddelande (2) NSPH (1) Remissvar Nu hjälper Mats Arndtzen andra Remissvar Funktionsrätt Sverige Janssen Bit för bit NKA Kosten att leva med schizofreni Åsa konradsson om schizofreni Åsas bror har schizofreni Svårare för män att söka vård för psykisk ohälsa Funktionsrätt Sverige besökte Socialdepartementet och Tobias Gerdås Välkommen till StigaWatch slutkonferens! Till NSPH:s styrelse och medlemsorganisationer! Minnesanteckningar från senaste möte i Funktionshindersdelegationen Må bra guide till dig över 65 år Schizofreniförbundets yttrande angående utredningen från delar till helhet

Förslag remissvar Schizofreniförbundet Fi2022 01284

Nyheter Bild Allman

Finansdepartementet

finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Yttrande 2022-04-29

Schizofreniförbundets yttrande angående promemorian Ytterligare skattesänkning för personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning, Fi 2022/01284

Schizofreniförbundet har tagit del av förslaget och lämnar härmed våra synpunkter.

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande sjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Vi består av 40 föreningar med 2600 medlemmar. Schizofreniförbundets uppdrag är att vara föreningarnas röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Schizofreniförbundet är en funktionsrättsorganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer. Förbundet bildades 1987 och är fristående från partipolitik och religion.

Schizofreni

Cirka 40 000 svenskar lever med schizofreni, som är en allvarlig psykisk sjukdom. Varje år insjuknar 1500–2000 svenskar i schizofreni, som ofta drabbar unga människor. Schizofreni innebär förändrad verklighetsuppfattning och är ofta en livslång sjukdom. Personer med schizofrenis livslängd är 15–20 år kortare jämfört med resten av befolkningen.

Förslagets innehåll

Schizofreniförbundet välkomnar förslaget om att skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning bör förstärkas ytterligare för att i princip motsvara jobbskatteavdraget.

Som anges i promemorian talar såväl rättviseskäl som fördelningspolitiska skäl för detta.

Av samma skäl är det ytterst viktigt att utreda skälen till att antalet personer som beviljas sjuk- och aktivitetsersättning mer än halverats under de senaste 16 åren, trots att allt fler personer än förut har varaktigt nedsatt arbetsförmåga.

År 2005 fick 540 000 personer sjukersättning medan antalet år 2021 var endast 222 000.

Många personer med svår ohälsa, såväl fysisk som psykisk, nekas sjukersättning och är i stället hänvisade till försörjningsstöd från socialtjänsten, vilket är en väsentligt lägre ersättningsnivå. Tusentals personer som är för sjuka för att kunna arbeta är därmed av samhället hänvisade till ett liv i fattigdom, vilket varken är rättvist eller fördelningspolitiskt försvarbart.

För Schizofreniförbundet

Stockholm dag som ovan

Margaretha Herthelius                                                

Ordförande

Schizofreniförbundet

 

(ladda ned PDF här)


Senast uppdaterad 11 maj 2022


Fler nyheter


Alla nyheter