Nyheter
Aktuellt
Centrum för personcentrerad vård. Grundlagsskadestånd Inflytande i rätttspsykiatrin Patientriksdag 2020 Remissvar 2020:47 Peer Support Ökad dödlighet i Covid Artikel Psykos i Stockholm DN Alla ville väl Forskardrömmar NSPH Svar rehabilitering Nationella stödlinjen Utlysningar 2021 Schizofrenifonden Åsa och Mats Konradsson StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020! Barnen på Hidden Valley Road Gymnasiearbete Tingsryd Alla kvinnor måste skyddas från våld Tjuvtitt på Åsas bok Globen byter namn Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi. Myndigheten för delaktighets rapport om Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Psykisk ohälsa Psykos i Stockholm BUP heldygnsvård Funktionsrätt Sverige Kongress protokoll IFS Stockholsdistriktet Remembers Torslanda Revyns hyllningskonsert till Ted Gärdestad NSPH Psykiatrisk vård utan tvång-vision eller verklighet? "Ska ni låta min syster dö?" Respekt för rättigheter Brukarrevision IPS utvärderat Pressmeddelande från Funktionsrätt Från valberedningen Cost of caring Bemanning Kommunalt anhörigstöd "Vad är det?" NSPH:s ståndpunktspapper - om stödet till anhöriga Prioritera de svårt psykist sjuka Stigma watch mot diskrimininering Åsa intervju Alvik basket Funktionsrätt Sverige Att vara anhörig Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande Nyhetsbrev NSPH April 2021 Information till dig som har hemmasittande vuxen zoom Regeringen satsar ytterligare 140 miljoner på stöd http://eufami.org/resources/the-value-of-caring-resources-are-now-available/ Funktionsrätt Sverige (1) EUFAMI enkät om hur närstående påverkas av covid-19 Begripsam Enkät Pressreleas Vaccination 2021 riskgrupp Myndigheterna informerar om pandemin just nu Webbsändning om vårdförlopp schizofreni NSPH Efterlängtad forskning kring brukarinflytande blir verklighet Debatt artikel Pressmeddelande Funktionsrätt Sverige Åsa intervjuad av Vet ni Meningsfullt liv med schizofreni Tips och stöd för att hantera oro under pandemin Funktionsrätt Sverige pressmeddelande Debattartikel Jonas Böhlmarks podcastavsnitt "Att få en psykos är som att bli påkörd av en lastbil" Funktionsrätt Sverige pressmeddelande (1) Ventenskapsradion Nyheter: "Risken att dö i covid-19 ökar vid psykiatriska diagnoser" Lecturing Minds Vad gör man när hjärnan blir sjuk? Enkät för Dig som varit under tvångsvård NSPH Halvdags konferens "Återhämtning -Vägar till hälsa" Åsa Konradsson-Geuken föreläsning Uppdrag psykisk hälsa Pressrelease från Eufami i samband med World Mental Health Day EUFAMI enkät Åsa Konradsson Geuken i Fonden för Psykisk Hälsa NSPH Åsa Konradsson Geuken HEADSPACE NSPH Svara på EUFAMIS enkät

EUFAMI

Dear Members of EUFAMI,

 

Happy World Health Mental Month!

 

We would like to bring your attention once again to the progress of "Flourishing, Psychological Distress and Internalized Stigma in Parents of Adult Children, who have been diagnosed with Schizophrenia" research, conducted by Postgraduate Researcher in Psychology Ms. Loukia Dimitriou in collaboration with the University of Bolton, U.K.

 

EUFAMI (1)

Dear Members of EUFAMI,

 

Happy World Health Mental Month!

 

We would like to bring your attention once again to the progress of "Flourishing, Psychological Distress and Internalized Stigma in Parents of Adult Children, who have been diagnosed with Schizophrenia" research, conducted by Postgraduate Researcher in Psychology Ms. Loukia Dimitriou in collaboration with the University of Bolton, U.K.

 

Loukia and her supervisor, Professor in Psychology Dr. Jerome Carson, have put together an online global survey, which will collect information on parents, whose son or daughter have been diagnosed with schizophrenia, so as to gain a better understanding of the impact on their own mental health and flourishing.

Additionally, it will look at how the Covid-19 pandemic has affected parents with an adult son or daughter with psychosis.

 

The questionnaire is anonymous and all information received will remain strictly confidential. It will take a total of 10-15 minutes to complete all questions.

 

We would like to ask all EUFAMI member organisations to assist in disseminating the questionnaire to further partners and in this way to actively support an important research as such.

 

Link to English version of questionnaire:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8eZ0Dwrq0ER4gh8Zaoo3Lp11R-maTwok2eSjqnPISi2fjcg/viewform

 


Senast uppdaterad 15 oktober 2021


Fler nyheter


Alla nyheter