Enkät om hur närstående påverkas av covid-19

Svara på EUFAMI´s enkät om hur covid-19 har påverkat er!

EUFAMI och London School of Economics är intresserade av att förstå hur de personer som vårdar (anhöriga/närstående) någon som lever med svår psykisk sjukdom har påverkats av Covid-pandemin.

Länk till enkät hittar ni här:

EUFAMI (1)

EUFAMI och London School of Economics är intresserade av att förstå hur de personer som vårdar (anhöriga/närstående) någon som lever med svår psykisk sjukdom har påverkats av Covid-pandemin. Då Sverige inte har haft några ”lock downs” så kan det hända att effekterna av pandemin för är stående ser annorlunda ut än i andra länder. Vilka data som än kommer ut från denna enkät är av stor vikt. Undersökningen är i enkätform och på engelska. Länk till enkät hittar ni här:

 

 https://lse.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ItyiAwSrT7xeTj


Senast uppdaterad 23 april 2021


Fler nyheter

Tingsholmsgymnasiet
5 maj 2021

Schizofreni - En studie av sjukas uppfattning kring sin livssituation

Linn Almgren vid Tingsholmsgymnasiet har gjort ett arbete om egenerfarnas uppfattning om sin livssituation. Arbetet är bland annat genomfört utifrån intervjuer med egenerfarna. 

Läs arbetet här

Läs mer

Funktionsrätt
5 maj 2021

"Alla kvinnor måste skyddas från våld"

Mäns våld mot kvinnor har hamnat överst på dagordningen. Det är bra, men det är också viktigt att alla kvinnor omfattas av förebyggande arbete, skydd och stöd. ”Trots att kvinnor med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld saknas ofta funktionsrättsperspektivet i arbetet. I stället talas det tyst om kvinnor med funktionsnedsättning”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Läs mer

Milad B Fakurian 1R0tptmheza Unsplash
4 maj 2021

Webbsändning om vårdförlopp schizofreni

Organisatör: Nationellt programområde (NPO) för psykisk hälsa i samarbete med nationella arbetsgruppen (NAG) för schizofreni och den arbetsgrupp från Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR som bidragit i arbetet med att ta fram vårdförloppen.

 

ANMÄLAN

Varmt välkommen till denna webbsändning om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Syftet med webbsändningen är att informera och sprida kunskap om vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande som godkändes hösten 2020 och vårdförlopp schizofreni – fortsatt vård och stöd som går på internremiss 10 maj 2021.

 

Läs mer


Alla nyheter