Nyheter
Aktuellt
Centrum för personcentrerad vård. Grundlagsskadestånd Inflytande i rätttspsykiatrin Patientriksdag 2020 Remissvar 2020:47 Peer Support Ökad dödlighet i Covid Artikel Psykos i Stockholm DN Alla ville väl Forskardrömmar NSPH Svar rehabilitering Nationella stödlinjen Utlysningar 2021 Schizofrenifonden Åsa och Mats Konradsson StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020! Barnen på Hidden Valley Road Gymnasiearbete Tingsryd Alla kvinnor måste skyddas från våld Tjuvtitt på Åsas bok Globen byter namn Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi. Myndigheten för delaktighets rapport om Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Psykisk ohälsa BUP heldygnsvård Funktionsrätt Sverige Kongress protokoll IFS Stockholsdistriktet Remembers Torslanda Revyns hyllningskonsert till Ted Gärdestad NSPH Psykiatrisk vård utan tvång-vision eller verklighet? NSPH (2) Funktionsrätt Sverige (2) Enkät EUFAMI Funktionsrätt Sverige SOU Funktionsrätt Sverige skrivelse angående Debattartikel (1) Artikel i Expressen Funktionsrätt Sverige (3) Jämlik hälsa blir en av de fem viktigaste frågorna Varmt välkommen till Märta Nasvelldagen! Mer tid för omvårdnad... Till ordföranden och kanslichefer Funktionsrätt Sverige remissvar Samsjuklighetsutredningen SOU 2021 93 Förslag remissvar Schizofreniförbundet Fi2022 01284 Guldkant på tillvaron Lansering av anhörigfoldern NSPH Nyhetsbrev nr 4 2022 "Ska ni låta min syster dö?" Respekt för rättigheter Brukarrevision IPS utvärderat Pressmeddelande från Funktionsrätt Från valberedningen Cost of caring Bemanning Kommunalt anhörigstöd "Vad är det?" NSPH:s ståndpunktspapper - om stödet till anhöriga Prioritera de svårt psykist sjuka Stigma watch mot diskrimininering Åsa intervju Alvik basket Funktionsrätt Sverige Att vara anhörig Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande Nyhetsbrev NSPH April 2021 Information till dig som har hemmasittande vuxen zoom Regeringen satsar ytterligare 140 miljoner på stöd http://eufami.org/resources/the-value-of-caring-resources-are-now-available/ Funktionsrätt Sverige (1) EUFAMI enkät om hur närstående påverkas av covid-19 Begripsam Enkät Pressreleas Vaccination 2021 riskgrupp Myndigheterna informerar om pandemin just nu Webbsändning om vårdförlopp schizofreni NSPH Efterlängtad forskning kring brukarinflytande blir verklighet Debatt artikel Pressmeddelande Funktionsrätt Sverige Åsa intervjuad av Vet ni Meningsfullt liv med schizofreni Tips och stöd för att hantera oro under pandemin Funktionsrätt Sverige pressmeddelande Debattartikel Jonas Böhlmarks podcastavsnitt "Att få en psykos är som att bli påkörd av en lastbil" Funktionsrätt Sverige pressmeddelande (1) Ventenskapsradion Nyheter: "Risken att dö i covid-19 ökar vid psykiatriska diagnoser" Lecturing Minds Vad gör man när hjärnan blir sjuk? Enkät för Dig som varit under tvångsvård NSPH Halvdags konferens "Återhämtning -Vägar till hälsa" Åsa Konradsson-Geuken föreläsning Uppdrag psykisk hälsa Pressrelease från Eufami i samband med World Mental Health Day EUFAMI enkät Åsa Konradsson Geuken i Fonden för Psykisk Hälsa NSPH Åsa Konradsson Geuken HEADSPACE NSPH Svara på EUFAMIS enkät Funktionsrätt Sverige Pressmeddelande (2) NSPH (1) Remissvar Nu hjälper Mats Arndtzen andra Remissvar Funktionsrätt Sverige Janssen Bit för bit NKA Kosten att leva med schizofreni Åsa konradsson om schizofreni Åsas bror har schizofreni Svårare för män att söka vård för psykisk ohälsa Funktionsrätt Sverige besökte Socialdepartementet och Tobias Gerdås Välkommen till StigaWatch slutkonferens! Till NSPH:s styrelse och medlemsorganisationer! Minnesanteckningar från senaste möte i Funktionshindersdelegationen Må bra guide till dig över 65 år Schizofreniförbundets yttrande angående utredningen från delar till helhet Dear Members of EUFAMI Debatt om jämlik vård Debattartikel - Kvinnor som lever med schizofreni Folkhälsomyndigheten lanserar ny hemsida Disputation Forskning och framsteg Genom EUFAMI har jag ett samarbete med Carmen Moreno... Funktionsrätt Sveriges valenkät Granska reformeringen av Arbetsförmedlingen Rätten till jämlik vård Vägen till ökad tillgänglighet - Remiss läkemedel som kan öka risken att drabbas av bröstcancer. Nyhetsbrev nr 6 Undersökning som riktar sig till unga mellan 15–25 år EUFAMI - News - Hearing Loss and Mental Health Campaign #ListenUp Hur bra är riksdagspartierna på funktionsrätt? Guldkant på tillvaron (1) EUFAMI Annual Report EPF COVID-19 Survey - Your Input is Needed!

EPF COVID-19 Survey - Your Input is Needed!

Dear Members,

Our friends at EPF (European Patients' Forum), have released a call on a follow-up survey from one conducted by the organisation between September to October 2020 (the report is available here).

The report at the time aimed to gather more information on the lived experience and impact of the COVID 19 pandemic on patients and patients’ organisations.

Epf

Dear Members,

Our friends at EPF (European Patients' Forum), have released a call on a follow-up survey from one conducted by the organisation between September to October 2020 (the report is available here).

The report at the time aimed to gather more information on the lived experience and impact of the COVID 19 pandemic on patients and patients’ organisations.

As the COVID-19 pandemic is not yet over, and it continues to impact the daily life of many patients and patients’ organisations, EPF decided to do a follow-up survey.

This time, the survey is presented as two separate questionnaires. One for patients’ organisations (i.e., for you to fill in) and another for individual patients. This latter survey, we will kindly ask you to disseminate it among your networks. It is available in five different languages.

Ø  The survey for individual patients (available in English, French, German, Spanish and Italian) is accessible here. To change the language, simply select your preferred one in the top-right corner of the page. In there, the survey can also be switched to “screen reader mode”.

 

The deadline for this survey is 25 September at 23.59 (CEST).

For questions on the survey feel free to reach out to Juan Jose Fernandez Romero, EPF’s Policy Officer, at juan.fernandez@eu-patient.eu.

Please note that the survey for individual patients is done within the scope of the Periscope project, of which consortium EPF is a member. For questions on the project, you may liaise with Lyudmil Ninov, EPF’s Senior Programme Officer, at lyudmil.ninov@eu-patient.eu.

 

Kindest Regards

Dimitra


Senast uppdaterad 12 september 2022


Fler nyheter


Alla nyheter