Brukarrevision i den psykiatriska öppenvården

Vård och omsorg ska utvärderas av de som använder den. Det borde vara en självklarhet. Det är trots
allt den som erhåller en insats som bäst vet hur insatsen fungerar för honom eller henne. Därför är
det av avgörande betydelse att brukarnas synpunkter och erfarenheter tas tillvara - såväl för att
kunna förbättra insatsen som för att ge brukarna reellt inflytande. Brukarrevisionen är utförd med hjälp av ett flertal samarbetspartners däribland Schizofreniförbundets lokaförening IFS Fyrbodal.

Läs revisionen

 

Nsphig

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg

Fler nyheter

Kansli höst
23 november 2020

Valberedningen behöver din hjälp

Under maj 2021 hålls kongressen, Schizofreniförbundets högsta beslutande organ. Hur vill vi att styrelsen 2021 till 2023 ska se ut? Maila dina förslag till valberedning@schizofreniforbundet.se eller skicka dem med post till

Valberedningen Schizofreniförbundet

Hantverkargatan 3G

112 21 Stockholm

senast den 15e februari 2021.

Läs mer

Johannav1
9 november 2020

"Ska ni låta min syster dö?"

Min syster har schizofreni och lätt intellektuell funktionsvariation. Hon förstår helt enkelt inte att hon är sjuk. Under pandemin hamnar en sådan person ”mellan stolarna”. Det verkar som om min syster är för svår, för omständlig, för jobbig helt enkelt för att hon ska få den hjälp hon behöver, skriver Johanna Sandström i tidningen Dagens Samhälle.

Länk till extern sida

Läs mer

Göteborgs Universitet

Nyhetsbrev från GPCC

GPCC Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet kom just ut med sitt senaste nyhetsbrev. I det står det bland annat att "En svensk och europeisk standard initierad av GPCC är nu klar och tillgänglig kostnadsfritt i Sverige. Den kan underlätta införande av, arbete med och forskning om personcentrerad vård".

Läs mer


Alla nyheter