Nyheter
Aktuellt
Centrum för personcentrerad vård. Grundlagsskadestånd Inflytande i rätttspsykiatrin Patientriksdag 2020 Remissvar 2020:47 Peer Support Ökad dödlighet i Covid Artikel Psykos i Stockholm DN Alla ville väl Forskardrömmar NSPH Svar rehabilitering Nationella stödlinjen Utlysningar 2021 Schizofrenifonden Åsa och Mats Konradsson StigmaWatch fick hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020! Barnen på Hidden Valley Road Gymnasiearbete Tingsryd Alla kvinnor måste skyddas från våld Tjuvtitt på Åsas bok Globen byter namn Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi. Myndigheten för delaktighets rapport om Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Psykisk ohälsa Psykos i Stockholm BUP heldygnsvård Funktionsrätt Sverige Kongress protokoll IFS Stockholsdistriktet Remembers Torslanda Revyns hyllningskonsert till Ted Gärdestad NSPH Psykiatrisk vård utan tvång-vision eller verklighet? "Ska ni låta min syster dö?" Respekt för rättigheter Brukarrevision IPS utvärderat Pressmeddelande från Funktionsrätt Från valberedningen Cost of caring Bemanning Kommunalt anhörigstöd "Vad är det?" NSPH:s ståndpunktspapper - om stödet till anhöriga Prioritera de svårt psykist sjuka Stigma watch mot diskrimininering Åsa intervju Alvik basket Funktionsrätt Sverige Att vara anhörig Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande Nyhetsbrev NSPH April 2021 Information till dig som har hemmasittande vuxen zoom Regeringen satsar ytterligare 140 miljoner på stöd http://eufami.org/resources/the-value-of-caring-resources-are-now-available/ Funktionsrätt Sverige (1) EUFAMI enkät om hur närstående påverkas av covid-19 Begripsam Enkät Pressreleas Vaccination 2021 riskgrupp Myndigheterna informerar om pandemin just nu Webbsändning om vårdförlopp schizofreni NSPH Efterlängtad forskning kring brukarinflytande blir verklighet Debatt artikel Pressmeddelande Funktionsrätt Sverige Åsa intervjuad av Vet ni Meningsfullt liv med schizofreni Tips och stöd för att hantera oro under pandemin Funktionsrätt Sverige pressmeddelande Debattartikel Jonas Böhlmarks podcastavsnitt "Att få en psykos är som att bli påkörd av en lastbil" Funktionsrätt Sverige pressmeddelande (1) Ventenskapsradion Nyheter: "Risken att dö i covid-19 ökar vid psykiatriska diagnoser" Lecturing Minds Vad gör man när hjärnan blir sjuk? Enkät för Dig som varit under tvångsvård NSPH Halvdags konferens "Återhämtning -Vägar till hälsa" Åsa Konradsson-Geuken föreläsning Uppdrag psykisk hälsa Pressrelease från Eufami i samband med World Mental Health Day EUFAMI enkät Åsa Konradsson Geuken i Fonden för Psykisk Hälsa NSPH Åsa Konradsson Geuken HEADSPACE NSPH Svara på EUFAMIS enkät

Åsa Konradsson Geuken i Fonden för Psykisk Hälsa

Det behövs bättre behandlingsmetoder och mer kunskap om schizofrenisjukdom

När Åsa Konradsson Geuken var 14 år gammal insjuknande hennes bror i schizofreni och hela hennes värld rasade samman. Just då kunde hon inte veta vilken stor betydelse det skulle få för hennes egna vägval i livet.

 

IMG 6370

Hennes bors insjuknande förändrande hennes liv för alltid men för Åsa blev det också en drivkraft att försöka förstå sjukdomen på ett djupare plan. Idag är hon universitetslektor och docent i farmakologi vid Uppsala universitet där hon ägnar sig åt forskning inom området schizofreni. Utöver hennes arbete vid universitet så har hon också ett stort samhällsengagemang för frågor som rör schizofreni och mental hälsa i stort. Hon driver frågorna både på en nationell nivå som styrelseledamot i Schizofreniförbundet och Center for Women's Mental Health, men också internationellt när hon nu i somras blev invald som styrelseledamot i European Federation of Associations of People With a Mental Illness. Genom sitt företag Lecturing Minds Stockholm föreläser hon både ofta och gärna med syfte att sprida fakta och kunskap om schizofreni, och tillsammans med psykiatrikerna Sten Friberg och Ylva Wächter gav hon i våras ut den populärvetenskapliga boken Schizofreni - livet med en psykossjukdom."

 

Läs vidare på länken nedan: 

 

https://www.fondenpsykiskhalsa.se/blogg/det-behovs-battre-behandlingsmetoder-och-mer-kunskap-om-schizofrenisjukdom


Senast uppdaterad 15 oktober 2021


Fler nyheter


Alla nyheter