Ny broschyr om schizofreni och kognitiva nedsättningar

Schizofreniförbundet har tagit fram en broschyr om schizofreni och kognitiva nedsättningar. Broschyren innehåller information om vilka kognitiva svårigheter som sjukdomen kan medföra, hur man utreder kognitiva svårigheter och hur man tränar sin kognitiva förmåga. Broschyren kommer att spridas i förbundet under hösten 2024 och användas för att sprida kunskap om detta mycket viktiga ämne.

Läs broschyren genom att klicka här.

Inlagd i kategori: