Ny barnbok om när hjärnan blir sjuk

“När hjärnan blir sjuk”

Av Klas Kullander och Åsa Konradsson Geuken

Barnboken “När hjärnan blir sjuk” är en viktig resurs för att öppna upp dialogen om hjärnrelaterade sjukdomar med barn på ett tillgängligt och känslomässigt sätt. En lättförståelig text tillsammans med färgglada illustrationer ger boken barn möjlighet att utforska komplexa ämnen som hjärnans funktion och hur sjukdomar kan påverka den.

En av bokens styrkor ligger i dess förmåga att skapa förståelse och empati hos läsarna. Genom att presentera sjukdomar och tillstånd relaterade till hur hjärnan fungerar skapar boken en ökad medvetenhet om olika perspektiv. Det kan hjälpa barn att känna igen sig själva eller andra i liknande situationer och främja en känsla av gemenskap och acceptans. Självförståelse är en viktig aspekt. Den ger barn verktyg för att hantera sina egna känslor och erfarenheter, vilket kan vara avgörande för att minska känslan av isolering och osäkerhet. Att läsa boken normaliserar upplevelsen av att leva med en sjukdom och visar att det finns sätt att hantera och leva ett positivt liv trots utmaningar.

Förutom att vara en resurs för barn är “När hjärnan blir sjuk” även en viktig kunskapskälla för föräldrar, lärare och andra vuxna. Boken fungerar som ett pedagogisk underlag och öppnar upp möjligheter för samtal om hälsa och välbefinnande i en förståelig och stödjande kontext. Bokens värde sträcker sig också till att förebygga fördomar och missuppfattningar om hjärnrelaterade sjukdomar. Med realistiska skildringar av hur dessa utmaningar kan påverka människors liv, hjälper boken till att bryta ned stigmatisering.

Den skapar en plattform för öppna och ärliga diskussioner som kan bidra till att öka medvetenheten och minska fördomar i samhället. “När hjärnan blir sjuk” är inte bara en bok för barn att identifiera sig med, den ger också ett värdefullt bidrag till litteraturen som främjar förståelse, empati och öppenhet kring hjärnrelaterade sjukdomar i en barnvänlig form.

Boken går att beställa på Schizofreniförbundet för 160 kr + frakt, maila din beställning till:

office@schizofreniforbundet.se

Inlagd i kategori: